hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung Xpress - Výměna zobrazovací jednotky

Tento dokument uvádí, jak vyměnit zobrazovací jednotku pro barevné laserové tiskárny Samsung Xpress Samsung Xpress SL-M3015.
Po ukončení životnosti zobrazovací jednotky se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel s upozorněním na nutnost výměny zobrazovací jednotky. V opačném případě tiskárna přestane tisknout.
  Upozornění:
 • K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu zobrazovací jednotky.
 • Nedotýkejte se zelené části zobrazovací jednotky. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na zobrazovací jednotce.
 • Zobrazovací jednotku nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
 • Před zavřením předního krytu zkontrolujte, zda jsou všechny tonerové kazety správně nainstalovány.

Výměna zobrazovací jednotky

Při výměně zobrazovací jednotky postupujte následovně.
 1. Stiskněte tlačítko uvolnění krytu a potom otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad stisknutí tlačítka uvolnění krytu a následného otevření předního krytu
 2. Uchopte tonerové kazety za úchyty a vyjměte je z tiskárny.
  Obrázek : Příklad uchopení tonerových kazet
 3. Uchopte zobrazovací jednotku a poté ji vyjměte z tiskárny.
  Obrázek : Příklad uchopení zobrazovací jednotky
 4. Vytáhněte novou zobrazovací jednotku z krabice a potom sundejte všechny plastové obaly.
  Obrázek : Příklad vytažení nové zobrazovací jednotky z krabice a následného sundání obalů
 5. Vložte zpět zobrazovací jednotku.
  Obrázek : Příklad opětovného vložení zobrazovací jednotky
 6. Vložte zpět tonerovou kazetu (1) a poté zavřete přední kryt (2).
  Obrázek : Příklad vložení tonerové kazety (1) a zavření předního krytu (2).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...