hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Xpress SL-M2620-M2626, SL-M2820-M2826, SL-M2830-M2836 - Vkládání papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku zásobníku papíru.

Přehled zásobníku papíru

Pokud chcete změnit velikost papíru v zásobníku, nastavte vodítka papíru.
  Obrázek : Vodítka zásobníku papíru
 1. Vodítko nástavce zásobníku
 2. Vodítko délky papíru
 3. Vodítko šířky papíru
Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
Indikátor množství papíru informuje o množství papíru v zásobníku.
  Obrázek : Indikátor množství papíru
 1. Plný
 2. Prázdný

Vložení papíru do zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
Poznámka:
Když tisknete s využitím zásobníku, nevkládejte papír do ručního podavače. Může to způsobit uvíznutí papíru.
 1. Vytáhněte zásobník papíru z tiskárny.
 2. Pomocí výsuvného vodítka zásobníku (1) upravte velikost zásobníku na formát papíru, který vkládáte (2).
  Obrázek : Nastavení výsuvného vodítka
 3. Nastavte vodítko šířky papíru a vodítko délky papíru na požadovaný formát papíru.
  Obrázek : Nastavení vodítek délky a šířky papíru
 4. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 5. Vložte do zásobníku papír.
  Obrázek : Vložení papíru
 6. Stiskněte vodítko délky papíru a přesuňte jej směrem ke stohu papíru tak, aby se lehce dotýkalo strany stohu.
  Obrázek : Nastavení vodítek papíru
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
  • Pokud vodítko šířky papíru neupravíte, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Správná poloha vodítek papíru.
 7. Znovu vložte zásobník.
  Obrázek : Vložení zásobníku zpět na místo
 8. Otevřete výstupní podpěru.
  Obrázek : Otevření výstupní podpěry

Vložení papíru do ručního podavače

Do podavače papíru lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k ručnímu podávání v zásobníku:
 • Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Pokud v aplikaci jako zdroj papíru vyberete možnost Manual Feeder (Ruční podavač), musíte opakovaně stisknout tlačítko Print Screen (Tisk obrazovky), Demo Page (Ukázková stránka) nebo WPS pokaždé, když tisknete stránku. Do ručního zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Doprostřed ručního podavače vkládejte tisková média lícem nahoru a horním okrajem dopředu.
 • Vkládejte jen dostupný papír, jinak nelze zaručit kvalitu tisku a může docházet k uvíznutí papíru.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Při tisku na speciální média musíte dodržovat pokyny pro jejich vkládání.
 • Pokud se stránky překrývají v průběhu tisku s použitím ručního podavače, otevřete zásobník 1 a vytáhněte papíry. Pokuste se tisknout znovu.
 • Když se papír nepodává při tisku správně, zatlačte papír ručně, dokud se nezačne podávat automaticky.
 • Když je tiskárna v režimu úspory energie, nepodává papír z ručního podavače. Před použitím ručního podavače tiskárnu probuďte stisknutím tlačítka napájení.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do ručního podavače.
 1. Otevřete kryt ručního podavače.
  Obrázek : Otevření krytu
 2. Roztáhněte vodítka ručního podavače na větší šířku, než má tiskový materiál.
  Obrázek : Roztažení vodítek podavače
 3. Nastavte vodítka ručního podavače na šířku tiskového materiálu tak, aby nebyl ohnutý.
  Obrázek : Nastavení vodítek ručního podavače
 4. Otevřete výstupní podpěru.
  Obrázek : Otevření výstupní podpěry

Tisk na speciální média

Nastavení papíru v tiskárně a v ovladači by se mělo shodovat. To zabrání chybě záměny papíru.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, v aplikaci Samsung Easy Printer Manager, vyberte možnost Switch to advanced mode (Přejít do pokročilého režimu) > Device Settings (Nastavení zařízení).
Poté zvolte typ papíru v okně Předvolby tisku > karta Papír > Typ papíru.
Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Typ papíru nastavení Štítky.
Poznámka:
 • Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
 • Pokud se speciální médium vytiskne zkroucené, pomačkané, zvrásněné nebo pokud jsou na něm černé silné čáry, otevřete zadní kryt a zkuste tisk opakovat. Nechejte zadní kryt během tisku otevřený.
Speciální média, která lze v zásobníku použít, uvádí tabulka.
Typy
Zásobník
Ruční podavač
Běžný
A
A
Silný
A
A
Silnější
A
Tenký
A
A
Bankovní
A
A
Barva
A
Karton
A
A
Štítky
A
Průhledná fólie
A
Obálka
A
Silná obálka
A
Předtištěný
A
Bavlněný
A
Recyklovaný
A
A
Archivní
A
A
(A: Podporované, prázdné: není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...