hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová MFP Samsung SCX-3200 - Vložení předloh

Tento dokument poskytuje pokyny k vkládání předloh do multifunkčních laserových tiskáren Samsung SCX-3200.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných možnostech.

Vložení předlohy na sklo skeneru

Pomocí pracovní plochy skeneru lze kopírovat nebo skenovat předlohy. Docílíte nejlepší kvality skenování, zejména u barevných obrázků nebo obrázků ve stupních šedi.
Chcete-li vložit předlohu na sklo skeneru, postupujte následovně:
 1. Zvedněte a otevřete víko skeneru.
  Obrázek : Příklad zvednutí a otevření víka skeneru
 2. Položte předlohu lícem dolů na sklo skeneru. Zarovnejte roh předlohy s registračním vodítkem v levém horním rohu skla skeneru.
  Obrázek : Příklad umístění předlohy lícem dolů
 3. Zavřete víko skeneru.
Poznámka:
 • Pokud během kopírování ponecháte víko skeneru otevřené, může to ovlivnit kvalitu kopírování a spotřebu toneru.
 • Prach na pracovní ploše skeneru může na výtisku vytvořit černé skvrny. Sklo vždy uchovávejte v čistotě.
 • Vložení papíru do zásobníku
 • Tisk na speciální média
 • Použití výstupní podpěry
  Upozornění:
 • Při kopírování stránky z knihy nebo časopisu zvedněte víko skeneru, dokud se jeho závěsy nezastaví o zarážku, a poté víko zavřete. Pokud je kniha nebo časopis tlustší než 30 mm, spusťte kopírování s otevřeným víkem skeneru.
 • Buďte opatrní, abyste nepoškodili sklo skeneru. Mohli byste se zranit.
 • Při zavírání nedávejte pod víko skeneru ruce. Víko skeneru by vám mohlo spadnout na ruce a způsobit zranění.
 • Během kopírování nebo skenování se nedívejte do světla vycházejícího zevnitř skeneru. Je to škodlivé pro zrak.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...