hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevná laserová tiskárna Samsung Xpress SL-C460FW MFP - Postup při aktualizaci firmwaru

Společnost Samsung příležitostně vydává aktualizace firmwaru, které zlepšují výkon, poskytují další možnosti a mohou pomoci zajistit, aby vaše tiskárna byla kompatibilní s aktualizacemi. Tento průvodce vám ukáže postup pro aktualizaci firmwaru.
Poznámka:
Neodpojujte a nevypínejte tiskárnu ani počítač a nic netiskněte, dokud nedokončíte aktualizaci firmwaru. V opačném případě by tiskárna mohla přestat fungovat.

Požadavky před zahájením

 • Abyste mohli provést tuto aktualizaci, budete potřebovat počítač se systémem Windows. Pokud je vaše tiskárna připojena k počítači Mac, dočasně ji připojte k počítači se systémem Windows, abyste aktualizovali firmware, ale poté ji můžete připojit zpět k počítači Mac.
 • Abyste mohli provést tuto aktualizaci, budete potřebovat počítač se systémem Windows. Pokud je vaše tiskárna připojena k počítači Mac, dočasně ji připojte k počítači se systémem Windows, abyste aktualizovali firmware, ale poté ji můžete připojit zpět k počítači Mac.
 • Ujistěte se, že je vaše tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB a že žádná jiná zařízení (fotoaparáty, jiné tiskárny atd.) nejsou k počítači připojena pomocí kabelu USB.
 • Pamatujte, že tato aktualizace firmwaru byla testována na kompatibilitu pouze s tonerovými kazetami Samsung. Instalace může způsobit, že tonerová kazeta, která není od společnosti Samsung, přestane fungovat.
 • Během aktualizace firmwaru tiskárnu nezapínejte ani na ní netiskněte.

Aktualizace firmwaru tiskárny

Poznámka:
Ilustrační obrázky byly pořízeny na počítači se systémem Windows 7, takže to, co vidíte, se může mírně lišit v jiných verzích systému Windows.
 1. Stažení souboru obsahujícího firmware, který je kompatibilní se systémy Windows XP/2003/2008/2012/Vista/Win 7/Win 8/ Win 8.1 (32- nebo 64bitová verze).
  Soubor stáhnete kliknutím sem
 2. Otevřete soubor.
  • V prohlížeči Chrome a podobných prohlížečích dvakrát klikněte na stažený soubor a otevřete ho.
  • V aplikaci Internet Explorer klikněte na tlačítko Open (Otevřít) a soubor se stáhne a automaticky otevře.
  • Klikněte na tlačítko Extract all files (Extrahovat všechny soubory).
  • Otevře se dialogové okno zobrazující umístění pro soubory. Klikněte na tlačítko Extract (Extrahovat).
  • Nainstalujte opravu upgradu dvojitým kliknutím na soubor, který končí textem Upgrade_Patch.exe
   Poznámka:
   Nejprve je nutné nainstalovat tuto opravu upgradu. Neklikejte na hlavní soubor firmwaru, dokud nenainstalujete tuto opravu upgradu firmwaru.
   Poznámka:
   V závislosti na zabezpečení můžete obdržet upozornění, že brána firewall systému Windows nebo jiný zabezpečovací software zablokoval program a požaduje povolení program spustit, nebo můžete být dotázání, zda jste si jisti, že chcete program spustit. Umožněte spuštění programu.
  • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
  • Klikněte na tlačítko Agree (Souhlasím) u smlouvy o aktualizaci firmwaru.
  • Vyberte svou tiskárnu zaškrtnutím políčka vedle ní a klikněte na tlačítko Update Firmware (Aktualizace firmwaru).
  • Zobrazí se dialogové okno: NEVYPÍNEJTE tiskárnu či tiskárny v průběhu aktualizace firmwaru – může dojít k poškození. Klikněte na tlačítko OK.
   Poznámka:
   Nevypínejte tiskárnu, dokud indikátor LED nebliká. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
  • Indikátor LED tiskárny bude svítit zeleně po zhruba 2 minutách po dokončení opravy.
  • Až se tiskárna vypne a znovu zapne, na displeji se zobrazí zpráva o režimu upgradu firmwaru a dokončení upgradu firmwaru. Indikátor LED bude svítit zeleně. Ukončete program pro opravu firmwaru a vraťte se do složky s extrahovanými soubory. Klikněte na druhý soubor odspodu, který obsahuje hlavní aktualizaci firmwaru.
  • Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
  • Pokračujte kliknutím na tlačítko Next (Další).
  • Zobrazí se dialogové okno se smlouvou a upozorněním, že firmware byl testován pouze na tonerových kazetách společnosti Samsung. Klikněte na tlačítko Next (Další).
  • Vyberte svou tiskárnu zaškrtnutím políčka vedle ní a klikněte na tlačítko Update Firmware (Aktualizace firmwaru).
  • Zobrazí se dialogové okno: NEVYPÍNEJTE tiskárnu v průběhu aktualizace firmwaru. V opačném případě by tiskárna mohla přestat fungovat.
   Poznámka:
   Nevypínejte tiskárnu, dokud se na displeji neobjeví zpráva, že je tiskárna připravená, nebo dokud indikátor LED nepřestane blikat. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
  • Po dokončení aktualizace firmwaru klikněte na možnost Finish (Dokončit), abyste program pro aktualizaci ukončili. Vaše tiskárna se automaticky restartuje a pak již bude připravena k použití.
  Pokud dojde k chybě po aktualizaci firmwaru, restartujte tiskárnu a poté zkuste provést aktualizaci znovu pomocí jiného kabelu USB v jiném portu počítače.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...