hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Jak nastavit multifunkční barevnou tiskárnu bezdrátově prostřednictvím USB v systému Mac OS X

Bezdrátové nastavení tiskárny

Poznámka:
Ovladač tisku musí být nainstalovaný ještě před nastavením bezdrátového připojení. Kliknutím sem budete přesměrováni do Centra stahování softwaru Samsung, odkud si stáhnete ovladač tisku.
Chcete-li nastavit bezdrátové připojení, postupujte následovně:
 1. Po vytvoření připojení spusťte instalaci bezdrátového připojení spuštěním aplikace Wireless Setting.
 2. Připojte kabel USB k zadní části tiskárny a poté připojte druhý konec kabelu USB k počítači.
  Poznámka:
  Kliknutím sem stáhnete aplikaci Easy Wireless Settings pro připojení tiskárny k síti. Soubor lze také nalézt v Centru stahování softwaru Samsung na kartě s názvem Easy Wireless Setup (Snadné bezdrátové nastavení).
 3. Pokud chcete spustit aplikaci Wireless Setting, klikněte na volbu Open (Otevřít).
 4. Zobrazí se hlavní instalační obrazovka. Klikněte na tlačítko Next (Další) a zahajte nastavení.
 5. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připravená.
 6. Vyberte metodu bezdrátového nastavení. Pro prvotní nastavení tiskárny, která není připojena k síti, vyberte volbu Using a USB cable (Použít kabel USB) a klikněte na tlačítko Next (Další).
 7. Dočasně připojte tiskárnu k počítači Mac, pokud jste tak dosud neučinili, a klikněte na tlačítko Next (Další).
 8. Průvodce instalací vyhledá všechna připojená zařízení a získá informace o bezdrátové síti.
  • Pokud tiskárna nebude nalezena, objeví se dialogové okno se zprávou, že tiskárna nebyla nalezena (Printer Not Found). Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a připravena k tisku, a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogu se zprávou, že tiskárny nebyly nalezeny.
  • Pokud tiskárna není nalezena, zobrazí se dialogové okno se zprávou, že tiskárna nebyla nalezena. Zkontrolujte připojení USB mezi tiskárnou a PC a poté klikněte na tlačítko Next (Další) v dialogu se zprávou, že tiskárny nebyly nalezeny. Je-li k dispozici jiný kabel USB, zkuste ho připojit.
  • Ujistěte se, že bezdrátový směrovač nebo přístupový bod vysílá v pásmu 2,4 Ghz, nikoli 5 Ghz. Tiskárny Samsung v současné době kapacitu 5 Ghz nenabízejí.
  • Podívejte se, jestli jiné bezdrátové zařízení ve stejném místě dobře přijímá signál (souvisle nejméně 2 pruhy). Nezapomeňte, se síla antény mezi zařízeními střídá; Je-li na notebooku nebo telefonu signál pouze o 1 sloupci, je pravděpodobné, že tiskárna vůbec nebude moci získat stabilní signál.
  • Pokud jste ověřili, že máte stabilně dobrý signál, ale tiskárna síť nenachází, klikněte na tlačítko Advanced Settings (Pokročilá nastavení) a zadejte informace o síti ručně.
 9. Zobrazí se seznam bezdrátových sítí, které tiskárna nalezla. Vyberte síť a klikněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se dialog Wireless Network Security Dialog (Zabezpečení bezdrátové sítě.) Pokud se vaše síť neobjeví:
  Poznámka:
  Zkuste posunout kurzor dolů, abyste síť našli. V dialogovém okně se dostupné sítě řadí podle síly signálu.
 10. Do určeného pole zadejte svůj klíč zabezpečení (WEP/WPA/WPA2) a klikněte na tlačítko Next (Další).
  Poznámka:
  Pokud neznáte svůj klíč zabezpečení, obraťte se s žádostí o pomoc správce sítě nebo výrobce směrovače nebo přístupového bodu.
 11. Tiskárna se pokusí o připojení k vybrané bezdrátové síti.
 12. Oznámení vás upozorní, že je připojení dokončeno. Klikněte na tlačítko Next (Další).
 13. Další oznámení potvrdí nastavení bezdrátové sítě a požádá o ověření, že je kabel USB odpojený. Klikněte na tlačítko Next (Další).
 14. Nastavení je dokončeno. V okně System Preferences (Systémové předvolby) přejděte na Print and Scan (Tisk a skenování), kde by se měla zobrazovat tiskárna.
  Poznámka:
  Pokud se tiskárna nezobrazuje v seznamu Tisk a skenování, klikněte na odkaz Průvodce pro přidání tiskárny vpravo v horní části okna v části Související obsah.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...