hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung Xpress SL-M2070-M2079 - Vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku papíru.
  Obrázek : Díly zásobníku papíru
 1. Vodítko šířky papíru
 2. Zásobník
Poznámka:
 • Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
 • Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit od vaší tiskárny v závislosti na jejích funkcích nebo modelu. Zkontrolujte typ tiskárny.

Vložení papíru do zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
 1. Otevřete zásobník (1). Potom upravte formát zásobníku na formát média, které vkládáte (2).
  Obrázek : Otevřete zásobník papíru
 2. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 3. Papír vložte do zásobníku nahoru tou stranou, na kterou chcete tisknout.
  Obrázek : Vložení papíru
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
  • Pokud vodítko šířky papíru neupravíte, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Správné umístění vodítek šířky papíru.
 4. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítka šířky papíru
 5. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník.

Ruční podávání v zásobníku

Do podavače papíru lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k používání ručního podávání v zásobníku:
 • Pokud v ovladači tiskárny vyberete možnosti Paper > Source > Manual Feeder (Papír > Zdroj > Ruční podavač), musíte při tisku každé stránky stisknout možnost OK.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v zásobníku ještě papír.
 • Doprostřed zásobníku vkládejte tisková média lícem nahoru a horním okrajem dopředu.
 • Používejte jen schválené typy papíru, aby se zachovala kvalitu tisku a zabránilo uvíznutím papíru.
 • Před vložením do zásobníku vyrovnejte na pohlednicích, obálkách a štítcích všechny záhyby.
 • Při tisku na speciální média musíte dodržovat pokyny pro jeho vkládání. (viz další část – „Tisk na speciální média“)
 • Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.

Tisk na speciální média

Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně, nastavte typ papíru v okně Printing Preferences (Předvolby tisku) > karta Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru).
Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Paper Type (Typ papíru) nastavení Labels (Štítky).
Poznámka:
Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
Informace o použitelných speciálních médiích v zásobníku jsou uvedeny v tabulce.
Typy
Zásobníka
Běžný
Y
Silný
Y
Tenký
Y
Bankovní
Y
Barva
Y
Karton
Y
Štítky
Y
Obálka
Y
Předtištěný
Y
Bavlněný
Y
Recyklovaný
Y
Archivní
Y
a. Typy papíru dostupné pro ruční podávání v zásobníku.
(Y: Podporovaný, Prázdný: není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...