hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevná laserová multifunkční tiskárna Samsung Xpress SL-C48x - Vložení předloh

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku.
Uživatelé mohou ke vkládání předlohy pro kopírování, skenování nebo odeslání faxu použít sklo skeneru nebo podavač dokumentů.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na funkcích nebo modelu tiskárny. Zkontrolujte typ tiskárny.

Na skle skeneru

Pomocí skla skeneru mohou uživatelé kopírovat nebo skenovat předlohy. Uživatelé docílí nejlepší kvality skenování, zejména u barevných obrázků nebo obrázků ve stupních šedi. Ujistěte se, že v podavači dokumentů nejsou žádné předlohy. Pokud je v podavači dokumentů zjištěna předloha, tiskárna jí dá přednost před předlohou na skle skeneru.
 1. Zvedněte a otevřete víko skeneru.
  Obrázek : Víko skeneru, otevřít
 2. Položte předlohu lícem dolů na sklo skeneru. Zarovnejte roh předlohy s registračním vodítkem v levém horním rohu skla skeneru.
  Obrázek : Vložení předlohy, lícem dolů
 3. Zavřete víko skeneru.
Poznámka:
 • Pokud během kopírování ponecháte víko skeneru otevřené, může to ovlivnit kvalitu kopírování a spotřebu toneru.
 • Prach na skle skeneru může na výtisku vytvořit černé skvrny. Sklo vždy uchovávejte v čistotě.
 • Při kopírování stránky z knihy nebo časopisu zvedněte víko skeneru, dokud se jeho závěsy nezastaví o zarážku, a poté víko zavřete. Pokud je kniha nebo časopis tlustší než 30 mm, spusťte kopírování s otevřeným víkem skeneru.
  Upozornění:
 • Buďte opatrní, abyste nepoškodili sklo skeneru. Uživatelé by se mohli zranit.
 • Při zavírání nedávejte pod víko skeneru ruce. Víko skeneru by mohlo na uživatelovy ruce spadnout a způsobit zranění.
 • Během kopírování nebo skenování se nedívejte do světla vycházejícího zevnitř skeneru. Je to škodlivé pro zrak.

V podavači dokumentů

 1. Před vložením předloh od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 2. Do vstupního zásobníku podavače dokumentů vkládejte předlohy lícem nahoru. Ujistěte se, že dolní část stohu předloh odpovídá formátu papíru označenému na vstupním zásobníku dokumentů.
  Obrázek : Vložení předlohy, lícem nahoru
 3. Nastavte vodítka šířky podavače dokumentů na správný formát papíru.
  Obrázek : Vodítka šířky, nastavit
  Poznámka:
  Prach na skle podavače dokumentů může na výtisku vytvořit černé pruhy. Sklo vždy uchovávejte v čistotě.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...