hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SF-760, SF-761, SF-765 - Vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku papíru.
  Obrázek : Díly zásobníku papíru
 1. Vodítko šířky papíru
 2. Zásobník
Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.

Vložení papíru do zásobníku

Při vkládání papíru do zásobníku postupujte následovně.
 1. Otevřete zásobník. Potom upravte formát zásobníku na formát média, které vkládáte.
  Obrázek : Otevřete zásobník papíru
 2. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohnutí nebo prolistovaní stohu papíru
 3. Papír vložte do zásobníku stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru (1). Otevřete výstupní zásobník (2).
  Obrázek : Vložení papíru
  Poznámka:
  • Neposunujte vodítka šířky papíru příliš daleko, jinak by mohlo dojít ke zdeformování materiálu.
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
  • Pokud vodítko šířky papíru neupravíte, může to způsobit uvíznutí papíru.
  Obrázek : Správné umístění vodítek šířky papíru.
 4. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítka šířky papíru
 5. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
Poznámka:
Nastavení provedená v tiskovém ovladači přepíšou nastavení na ovládacím panelu.
 1. Chcete-li tisknout z aplikace, otevřete aplikaci a spusťte nabídku tisku.
 2. Otevřete nabídku Printing Preferences (Předvolby tisku).
 3. V části Printing Preferences (Předvolby tisku) vyberte kartu Paper (Papír) a vyberte vhodný typ papíru.
  Například, chcete-li použít štítek, nastavte typ papíru na Label (Štítek).
 4. Jako zdroj papíru vyberte možnost Manual Feeder (Ruční podavač) a poté klikněte na možnost OK.
 5. Zahajte tisk z aplikace.

Ruční podávání v zásobníku

Do podavače papíru lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Tipy k používání ručního podávání v zásobníku:
 • Pokud v ovladači tiskárny vyberete možnosti Paper > Source > Manual Feeder (Papír > Zdroj > Ruční podavač), musíte při tisku každé stránky stisknout možnost OK.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Doprostřed ručního podavače vkládejte tisková média lícem nahoru a horním okrajem dopředu.
 • Vkládejte jen dostupný papír, aby se zachovala kvalitu tisku a zabránilo uvíznutím papíru.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Při tisku na speciální média musíte dodržovat pokyny pro jeho vkládání.
 • Když se papíry v průběhu tisku pomocí ručního podavače překrývají, otevřete zásobník a vytáhněte papíry. Potom se pokuste dokument vytisknout znovu.
 • Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.

Tisk na speciální média

Média jsou uvedená také v části Printing Preferences (Předvolby tisku). Chcete-li dosáhnout nejvyšší kvality tisku, vyberte správný typ média v dialogovém okně Printing Preferences (Předvolby tisku) > karta Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru).
Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Paper Type (Typ papíru) nastavení Labels (Štítky).
Poznámka:
Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
Informace o použitelných speciálních médiích v zásobníku jsou uvedeny v tabulce.
Typy
Zásobníka
Běžný
Y
Silný
Y
Tenký
Y
Bankovní
Y
Barva
Y
Karton
Y
Štítky
Y
Obálka
Y
Předtištěný
Y
Bavlněný
Y
Recyklovaný
Y
Archivní
Y
a. Typy papíru dostupné pro ruční podávání v zásobníku.
(Y: Podporovaný, Prázdný: není podporováno)

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...