hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Vložení papíru

Tento dokument obsahuje pokyny, jak vložit papír do zásobníku papíru u laserových tiskáren Samsung SL-M3870, M3375, M4070, M3370, M4072, M3875, M4075.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.

Tisk na speciální média

Aby nedošlo k chybě záměny papíru, musí být nastavení papíru v tiskárně a v ovladači stejné.
Chcete-li změnit nastavení papíru v tiskárně z aplikace Samsung Easy Printer Manager, vyberte možnost (Switch to advanced mode) (Přepnutí do pokročilého režimu) > Device Settings (Nastavení zařízení).
Nebo, podporuje-li vaše tiskárna displej nebo dotykovou obrazovkou, můžete to nastavit z ovládacího panelu. Poté v okně Printing preferences (Předvolby tisku) > karta Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru) zvolte typ papíru. Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Paper Type (Typ papíru) nastavení Labels (Štítky).
Poznámka:
  • Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
  • Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.
Informace o použití speciálních médií v zásobníku jsou uvedeny v tabulce.
Typy
Zásobník 1
Volitelný zásobníka
Víceúčelový zásobník (ruční podavač)
Běžný
·
·
·
Silný
·
·
·
Silnější
·
Tenký
·
·
·
·
Bankovní
·
·
·
Bavlněný
·
Obálka
·
Barva
·
Karton
·
·
·
Štítky
·
Předtištěný
·
Recyklovaný
·
·
·
Archivní
·
·
·
a. volitelné zařízení
(·: Podporovaný, Prázdný: není podporováno)
Poznámka:
Typy médií jsou uvedené v části Předvolby tisku. Tato možnost pro volbu typu papíru umožňuje nastavit typ papíru, který je vložený v zásobníku. Toto nastavení se zobrazí v seznamu, ze kterého ho můžete vybrat. To umožní tisk v nejlepší kvalitě. Jinak nemusí být dosaženo požadované kvality tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...