hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční laserové tiskárny Samsung MultiXpress SL-M4370, SL-M5370 - Vložení papíru

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku papíru.
Poznámka:
Pokud vodítko neupravíte, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.
  Varování:
Použití fotografického papíru nebo křídového papíru může způsobit problémy, které vyžadují opravu. Na tyto opravy se nevztahuje záruka ani servisní smlouvy.

Tisk na speciální média

Aby nedošlo k chybě záměny papíru, musí být nastavení papíru v tiskárně a v ovladači stejné.
Aby nedošlo k chybě záměny papíru, musí být nastavení papíru v tiskárně a v ovladači stejné.
Pokud budete chtít změnit nastavení papíru sady v tiskárně, z webové služby SyncThru™ klikněte na kartu Settings (Nastavení) > Printer Settings (Nastavení tiskárny) > System > Input Tray (Vstupní zásobník).
Nebo ho můžete nastavit z ovládacího panelu. Poté v okně Printing preferences (Předvolby tisku) > karta Paper (Papír) > Paper Type (Typ papíru) zvolte typ papíru. Pokud chcete tisknout například na štítky, vyberte pro možnost Paper Type (Typ papíru) nastavení Labels (Štítky).
Poznámka:
Pokud používáte speciální média, vkládejte vždy pouze jeden list.
Informace o použití speciálních médií v zásobníku jsou uvedeny v tabulce.
Typy
Standardní zásobník / druhý podavač kazeta
Vysokokapacitní podavača
Víceúčelový zásobník
Běžný
·
·
·
Silný
·
·
·
Tenký
·
·
·
Bankovní
·
·
·
Bavlněný
·
·
·
·
Obálka
· (Pouze formáty ISO B5, Monarch, DL, C5, C6, No 10)
· (Pouze formáty ISO B5, Monarch, DL, C5, C6, No 10)
Barva
·
·
·
Karton
·
·
·
Štítky
·
·
Předtištěný
·
·
·
Recyklovaný
·
·
·
Archivní
·
·
·
Děrovaný
·
·
·
Hlavičkový
·
·
·
a. volitelné zařízení
(·: Podporovaný, Prázdný: není podporováno)
Poznámka:
Typy médií jsou uvedené v části Předvolby tisku. Tato možnost pro volbu typu papíru umožňuje nastavit typ papíru, který je vložený v zásobníku. Toto nastavení se zobrazí v seznamu, ze kterého ho můžete vybrat. To umožní tisk v nejlepší kvalitě. Jinak nemusí být dosaženo požadované kvality tisku.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...