hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung Xpress SL-M202x - vložení papíru do zásobníku

Tento dokument popisuje, jak vkládat papír do zásobníku.

Přehled zásobníku

Změnu formátu je nutné provést nastavením vodítek papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru
 1. Vodítko šířky papíru
 2. Zásobník
  Upozornění:
Pokud uživatel vodítko neupraví, může dojít k registraci papíru, vytisknutí obrazu na šikmo nebo k uvíznutí papíru.

Vložení papíru do zásobníku

 1. Otevřete zásobník.
  Obrázek : Zásobník, otevření
 2. Před vložením papírů od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 3. Upravte velikost zásobníku na formát papíru, který vkládáte. Potom vložte papír tiskovou stranou nahoru a otevřete výstupní zásobník.
  Obrázek : Velikost zásobníku, úprava
 4. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Vodítko šířky, nastavit
  Poznámka:
  • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace papíru.
  • Pokud uživatelé vodítko šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Správné nastavení vodítka
  • Nepoužívejte papír se zkroucenou vstupní hranou, jinak může dojít k uvíznutí nebo pomačkání papíru.
   Obrázek : Nezmačkaný nebo zvlněný
 5. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník.

Ruční podávání v zásobníku

Do ručního podavače lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, karty na poznámky a obálky.
Obrázek : Ruční podávání

Tipy k použití ručního podavače

 • Do ručního podavače vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tiskový papír jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Jestliže uživatelé vyberou v softwarové aplikaci jako zdroj papíru možnost Paper (Papír) > Source (Zdroj) > Manual Feeder (Ruční podavač), musí uživatelé stisknout (tlačítko Print Screen (Tisk obrazovky)) nebo tlačítko (WPS) pokaždé, když tisknou stránku, a do ručního zásobníku vložit pouze jeden typ, formát a gramáž tiskového papíru najednou.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v ručním podavači ještě papír.
 • Tiskový papír je třeba vkládat doprostřed do ručního podavače lícem nahoru a horním okrajem napřed.
 • Vkládejte jen dostupný papír, jinak nelze zachovat kvalitu tisku a může docházet k uvíznutí papíru.
 • Před vložením média do ručního podavače zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Při tisku na speciální papír musí uživatelé dodržovat pokyny pro jeho vkládání.
 • Když je tiskárna v režimu úspory energie, nepodává papír z ručního podavače. Před použitím ručního podavače tiskárnu probuďte stisknutím tlačítka napájení.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...