hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Vkládání předloh

Tento dokument vysvětluje, jak vkládat papír do zásobníku.
Vložte předlohu pro kopírování, skenování nebo odeslání faxu na sklo skeneru nebo do duplexního automatického podavače dokumentů (DADF).

Na skle skeneru

Ujistěte se, že v duálním podavači skenovaných dokumentů (DADF) nejsou žádné předlohy. Pokud je v duálním podavači skenovaných dokumentů (DADF) zjištěna předloha, tiskárna jí dá přednost před předlohou na skle skeneru. Nejvyšší kvalitu skenování, zejména u barevných obrázků nebo obrázků v odstínech šedé, získáte při použití skla skeneru.

Příprava předloh

 • Nevkládejte dokumenty, které jsou menší než 25 x 25 mm (1,0 x 1,0“) nebo větší než 297 x 432 mm (11,7 x 17“).
 • Ujistěte se, že je před vložením dokumentu zcela suché veškeré lepidlo, inkoust či retušovací barva.
 1. Otevřete duální podavač skenovaných dokumentů (DADF).
  Obrázek : DADF, otevřený
 2. Položte předlohu lícem dolů na sklo skeneru a zarovnejte ji s registračním vodítkem v levém horním rohu skla skeneru.
  Obrázek : Vložení papíru potištěnou stranou dolů
 3. Zavřete reverzní automatický podavač dokumentů (DADF).
  Poznámka:
  • Pokud během kopírování ponecháte duální podavač skenovaných dokumentů (DADF) otevřený, může to ovlivnit kvalitu kopírování a spotřebu toneru.
  • Prach na skle skeneru může na výtisku vytvořit černé skvrny. Sklo vždy udržujte čisté.
  • Při kopírování stránky z knihy nebo časopisu zvedněte víko podavače DADF tak, aby se jeho závěsy zastavily o zarážku, a poté víko zavřete. Pokud je kniha nebo časopis tlustší než 30 mm (1“), spusťte kopírování s otevřeným víkem.
    Upozornění:
  • Buďte opatrní, abyste nepoškodili sklo skeneru. Mohli byste se zranit.
  • Nepokládejte ruce na sklo skeneru, když zavíráte duální podavač skenovaných dokumentů (DADF). Duální podavač skenovaných dokumentů (DADF) by mohl na ruce spadnout a způsobit zranění.
  • Během kopírování nebo skenování se nedívejte do světla vycházejícího zevnitř skeneru. Je to škodlivé pro zrak.

Vnitřek duálního podavače skenovaných dokumentů (DADF)

Příprava předloh

 • Nevkládejte dokumenty, které jsou menší než 140 x 140 mm (5,5 x 5,5“) nebo větší než 297 x 432 mm (11,7 x 17“).
 • Duální podavač skenovaných dokumentů (DADF) umí automaticky rozpoznat předlohy formátu A3, A4 LEF, A4 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF, A5 LEF, A5 SEF, Ledger, Legal, Letter LEF, Letter SEF, Statement LEF a Statement SEF.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nízké kvalitě tisku a poruchám tiskárny, nevkládejte dokumenty vytištěné na následujících typech papíru.
  • Uhlový papír nebo papír s uhlovou zadní vrstvou
  • Papír s povrchovou úpravou
  • Pauzovací nebo tenký papír
  • Pomačkaný nebo přehnutý papír
  • Zvlněný nebo srolovaný papír
  • Potrhaný papír
 • Před vložením odstraňte všechny svorky a kancelářské spony.
 • Ujistěte se, že je před vložením dokumentu zcela suché veškeré lepidlo, inkoust či retušovací barva.
 • Nevkládejte předlohy, které obsahují různé formáty nebo gramáže papíru.
 • Nevkládejte brožury, letáky, fólie nebo dokumenty s jinými neobvyklými vlastnostmi.
Pomocí podavače DADF je možné pro jednu úlohu vložit až 100 listů papíru (bankovní 80 g/m2, 20 lb).
 1. Před vložením předloh od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 2. Vložte předlohy lícem nahoru do duálního podavače skenovaných dokumentů (DADF). Ujistěte se, že dolní část stohu předloh odpovídá formátu papíru označenému na vstupním zásobníku dokumentů.
  Obrázek : Vložení papíru, lícem nahoru
 3. Nastavte vodítka šířky dokumentů na správný formát papíru.
  Obrázek : Vodítka šířky papíru, úprava
  Poznámka:
  Prach na skle automatického podavače dokumentů (DADF) může na výtisku vytvořit černé skvrny. Sklo vždy uchovávejte v čistotě.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...