hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ML-167x Laser Printer - Vložení papíru do zásobníku

Tento dokument vysvětluje, jak vkládat papír do zásobníku.

Zásobník

 1. Otevřete přední kryt, uchopte vodítko délky papíru a vysuňte ho, aby se zásobník prodloužil. Upravte velikost zásobníku podle formátu vkládaného papíru.
 2. Před vložením papírů od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 3. Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru
  Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  • Pokud dojde k problémům s podáváním papíru, ověřte, zda papír splňuje specifikaci médií. Potom zkuste do zásobníku vkládat jednotlivé listy.
  • Nastavení provedená v ovladači tiskárny přepíšou nastavení na ovládacím panelu.

Ruční podávání v zásobníku

Do zásobníku lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, poznámkové karty nebo obálky. To je užitečné při tisku na hlavičkový nebo barevný papír.

Tipy k ručnímu podávání v zásobníku

 • Pokud uživatelé v ovladači tiskárny vyberou možnost Paper (Papír) > Source (Zdroj) > Manual Feeder (Ruční podavač), je nutné stisknout tlačítko při každém vytištění stránky. Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nepřidávejte v průběhu tisku papír.
 • Papír k tisku je třeba vkládat do zásobníku lícem dolů a horním okrajem napřed a musí být umístěn uprostřed zásobníku.
 • Vždy vkládejte pouze doporučovaný papír, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku.
 • Před vložením pohlednic, obálek a štítků je zcela vyrovnejte, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 1. Vložte do zásobníku papír.
  Obrázek : Vložení papíru
  Poznámka:
  • Při tisku na speciální papír musí uživatelé dodržovat pokyny pro jeho vkládání. Viz část Tisk na speciální papír.
  • Když se papír nepodává při tisku správně, jemně zatlačte papír ručně, dokud se nezačne podávat automaticky.
 2. Stiskněte vodítka šířky papíru zásobníku a nastavte je na šířku papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír ohnul, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo by se mohl obraz vytisknout nakřivo.
 3. Vytáhněte výstupní podpěru.
 4. Pokud chcete tisknout z aplikace, spusťte aplikaci a otevřete nabídku tisku.
 5. Otevřete Předvolby tisku.
 6. Klikněte na kartu Paper (Papír) v části Printing Preferences (Předvolby tisku) a vyberte vhodný typ papíru.
  Poznámka:
  Pokud chcete například použít štítek, nastavte typ papíru na Štítek.
 7. Ve zdroji papíru vyberte Ruční podavač a stiskněte tlačítko OK.
 8. Spusťte tisk.
  Poznámka:
  Jestliže uživatelé tisknou na více stránek, vložte další list poté, co se vytiskne první stránka, a stiskněte tlačítko . Tento postup opakujte pro každou stránku, která se má vytisknout.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...