hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung SCX-5330, SCX-5530, SCX-5535 Laser MFP - Vložení papíru

Tento dokument obsahuje pokyny k vložení papíru do zásobníku 1, volitelného zásobníku, volitelného zásobníku 2 a víceúčelového zásobníku.
Vložte tiskový materiál, který používáte pro většinu tiskových úloh, do zásobníku 1. Zásobník 1 pojme maximálně 250 listů běžného papíru o gramáži 75 g/m2. Volitelný zásobník (zásobník 2) lze zakoupit. Položte ho pod standardní zásobník, abyste mohli vkládat dalších 250 listů běžného papíru.
Ukazatel úrovně papíru na přední straně zásobníku 1 a volitelného zásobníku 2 ukazuje množství papíru, který momentálně zbývá v zásobníku papíru. Pokud je zásobník prázdný, bude indikátor na panelu zcela dole.
  Obrázek : Indikátor úrovně papíru
 1. Plný
 2. Prázdný

Vložení papíru do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku 2

Papír vložte do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku pomocí následujícího postupu.
 1. Otevřete zásobník papíru a vložte papír. Pokud používáte předtištěný papír, měl by být horní okraj listu s logem umístěn na přední stranu zásobníku.
  Obrázek : Vložení papíru do zásobníku
 2. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  Poznámka:
  • V případě potíží s podáváním papíru vkládejte jeden list po druhém do víceúčelového zásobníku.
  • Je možné vkládat papír, který byl již potištěný. Potištěná strana by měla směřovat vzhůru a nezvlněná hrana by měla být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.

Vkládání papíru do víceúčelového zásobníku

Do víceúčelového zásobníku lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například fólie, pohlednice, karty na poznámky nebo obálky. To je užitečné při tisku na hlavičkový nebo barevný papír.
Tipy k použití víceúčelového zásobníku
 • Do zásobníku vždy vkládejte tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír, když je ve víceúčelovém zásobníku ještě papír. To platí také pro ostatní typy tiskových médií.
 • Vkládejte tisková média do víceúčelového zásobníku nejprve horním okrajem. Umístěte média do středu zásobníku.
 • Vždy vkládejte pouze zadané tiskové médium, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku.
 • Před vložením média do víceúčelového zásobníku zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
 • Pokud tisknete na fólie, otevřete zadní kryt. Když nebude kryt otevřený, mohou se fólie potrhat.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do ručního zásobníku.
 1. Otevřete víceúčelový zásobník a rozbalte nástavec víceúčelového zásobníku.
  Obrázek : Otevření víceúčelového zásobníku
 2. Pokud používáte papíry, před jejich vložením od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte.
  Fólie držte za okraje a dávejte pozor, abyste se nedotýkali potištěné strany. Mastnota z prstů může způsobit problémy s kvalitou tisku
 3. Vložte list tiskového materiálu do středu ručního podavače tiskovou stranou lícem nahoru.
  Obrázek : Vkládání médií do víceúčelového zásobníku
  Poznámka:
  • Obálky: Skládanou stranou dolů a oblastí pro známku vlevo nahoře.
  • Fólie: Tiskovou stranou nahoru a lepicím proužkem do tiskárny jako prvním.
  • Štítky: Tiskovou stranou nahoru a krátkým okrajem do tiskárny jako prvním.
  • Předtištěný papír: Stranou návrhu nahoru horním okrajem do tiskárny.
  • Karton: Tiskovou stranou nahoru a krátkým okrajem do tiskárny jako prvním.
  • Dříve potištěný papír: Dříve potištěnou stranou dolů nezvlněným okrajem do tiskárny.
 4. Stiskněte vodítka šířky papíru víceúčelového zásobníku a upravte je na šířku papíru. Nepoužívejte příliš velkou sílu, jinak by se papír ohnul, což by mohlo vést k uvíznutí papíru nebo šikmému tisku.
  Obrázek : Nastavení vodítek šířky papíru
 5. Nastavte typ a formát papíru pro víceúčelový zásobník.
  Poznámka:
  • Nastavení provedená v ovladači tiskárny přepíšou nastavení na ovládacím panelu.
  • Při tisku na fólie otevřete zadní kryt. Když nebude kryt otevřený, mohou se fólie potrhat.
 6. Po dokončení tisku zasuňte rozšíření víceúčelového zásobníku a zavřete víceúčelový zásobník.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...