hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung SCX-4728, SCX-4824, SCX-4828 Laser MFP - Vložení papíru

Tento dokument uvádí pokyny k vkládání papíru do zásobníku 1 a ručního podavače.
Vložte tiskový materiál, který používáte pro většinu tiskových úloh, do zásobníku 1. Zásobník 1 pojme maximálně 250 listů běžného papíru o gramáži 20 lb (80 g/m2) Volitelný zásobník lze zakoupit. Položte ho pod standardní zásobník, abyste mohli vkládat dalších 250 listů běžného papíru.
Poznámka:
Použití fotografického papíru nebo křídového papíru může způsobit problémy, které vyžadují opravu. Na tyto opravy se nevztahuje záruka ani servisní smlouvy poskytované společností Samsung.

Vložení papíru do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku

Papír vložte do zásobníku 1 nebo volitelného zásobníku pomocí následujícího postupu.
 1. Otevřete vysunutím zásobník 1 a vložte papír potištěnou stranou dolů.
   Obrázek : Otevření zásobníku 1
  1. Plný
  2. Prázdný
 2. Nastavte typ a formát papíru pro zásobník 1.
  Poznámka:
  • V případě potíží s podáváním papíru vkládejte jeden list po druhém do ručního podavače.
  • Je možné vkládat papír, který byl již potištěný. Potištěná strana by měla směřovat vzhůru a nezvlněná hrana by měla být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.

Vkládání papíru do ručního podavače

Do tiskárny lze vkládat speciální formáty a typy tiskového materiálu, například pohlednice, poznámkové karty nebo obálky. Je zvlášť vhodný pro tisk jednotlivých stránek na barevný papír.
Tipy k použití ručního podavače
 • Do zásobníku vždy vkládejte tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, nepřidávejte papír během tisku, když je v zásobníku ještě papír. To platí také pro ostatní typy tiskových médií.
 • Vkládejte tisková média do zásobníku nejprve horním okrajem. Umístěte média do středu zásobníku.
 • Vždy vkládejte pouze zadané tiskové médium, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku.
 • Před vložením pohlednic, obálek a štítků je zcela vyrovnejte, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.
Postupujte podle pokynů pro vkládání papíru do ručního zásobníku.
 1. Otevřete ruční zásobník.
  Obrázek : Otevření ručního zásobníku
 2. Vložte list tiskového materiálu do středu ručního podavače tiskovou stranou lícem nahoru.
  Obrázek : Vložení ručního podavače
  Informace o vkládání konkrétních typů tiskových médií uvádí tabulka:
  Obálka
  Předtištěný papír
  Průhledná fólie
  Děrovaný papír
  Karton
  Hlavičkový papír
  Štítek
 3. Při tisku z aplikace spusťte nabídku tisku.
 4. Než bude tisknout, otevřete vlastnosti tiskárny.
 5. Stiskněte kartu Paper (Papír) ve vlastnostech tiskárny a vyberte vhodný typ papíru.
  Poznámka:
  Pokud chcete použít štítek, nastavte typ papíru na Štítek.
 6. Jako zdroj papíru vyberte Ruční podavač a stiskněte tlačítko OK.
 7. Tiskněte z aplikace.
  Poznámka:
  • Jestliže tisknete na více stránek, vložte další list poté, co se vytiskne první stránka. Tento postup opakujte pro každou stránku, která se má vytisknout.
  • nastavení, které změníte, zůstane platit pouze po dobu, po kterou používáte stávající aplikaci.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...