hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung CLX-318x Color Laser MFP - Vložení papíru do zásobníku

Tento dokument vysvětluje, jak vkládat papír do zásobníku.

Změna velikosti zásobníku pro tiskový papír

Pokud chcete vkládat delší papíry, jako je například papír ve formátu Legal, je nutné nastavit vodítka papíru tak, aby se prodloužil zásobník papíru. Chcete-li změnit velikost zásobníku na jinou, je nutné správně nastavit vodítko pro nastavení délky papíru.
  Obrázek : Zásobník papíru
 1. Páčka pro rozšíření zásobníku
 2. Kryt papíru
 3. Vodítko délky papíru
 4. Vodítko šířky papíru
 1. Vytáhněte zásobník z tiskárny. V případě potřeby otevřete kryt papíru a vyjměte ze zásobníku papír.
  Obrázek : Zásobník papíru, vyjmutí
 2. Stiskněte a odjistěte vodítko zámku v horní části zásobníku a zásobník vysuňte ručně.
  Obrázek : Zámek vodítka, odjištění
 3. Vložte papír tiskovou stranou nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Posuňte vodítko délky papíru tak, aby se lehce dotklo konce stohu papíru. Nastavte vodítko šířky k okraji stohu papíru, aniž by došlo k jeho ohnutí.
  Obrázek : Nastavení vodítek délky a šířky papíru
  V případě papíru menšího formátu než Letter vraťte vodítka papíru do původní polohy a nastavte vodítko délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Menší papír
  Pokud je požadovaný papír kratší než 222 mm, stiskněte a odjistěte zámek vodítka v zásobníku. Zásobník zkraťte tak, že ručně zatlačíte vysunutou část zpět do zásobníku. Nastavte vodítko pro nastavení délky papíru a vodítko šířky papíru.
  Obrázek : Zámek vodítka, odjištění
  Poznámka:
  • Vodítko šířky papíru neumisťujte příliš daleko, jinak hrozí deformace papíru.
  • Nepoužívejte papír s delším zkroucením než 6 mm.
  • Pokud uživatelé vodítko šířky papíru neupraví, může to způsobit uvíznutí papíru.
   Obrázek : Správné nastavení vodítka
 5. Zavřete kryt papíru a poté zasuňte zásobník zpět do tiskárny
  Obrázek : Kryt papíru, zavřený
  Po vložení papíru nastavte typ a formát papíru pro zásobník.
  • Kvůli nedostatku papíru v zásobníku lze vodítko délky papíru zatlačit dovnitř, vložte dostatek papíru.
  • V případě potíží s podáváním papíru vkládejte papír do zásobníku list po listu.
  • Je možné vkládat papír, který byl již potištěný. Potištěná strana by měla směřovat vzhůru a nezvlněná hrana by měla být vpředu. Pokud dochází k potížím s podáváním papíru, papír otočte. Upozorňujeme, že kvalitu tisku nelze zaručit.
Zásobník je v závislosti na zemi/oblasti přednastavený pro použití formátu Letter nebo A4. Pokud chcete změnit velikost na formát A4 nebo Letter, nastavte páčku a vodítko šířky papíru odpovídajícím způsobem.
 1. Vytáhněte zásobník z tiskárny. V případě potřeby otevřete kryt papíru a vyjměte ze zásobníku papír.
 2. Pokud budete chtít nastavit formát Letter, převraťte zásobník, podržte páčku v zadní části zásobníku a otočte jí po směru hodinových ručiček.
  Obrázek : Otočení po směru hodinových ručiček
 3. Stiskněte vodítko šířky papíru a posuňte je k okraji páčky.
  Obrázek : Úprava vodítka šířky papíru
  Poznámka:
  Pokud budete chtít nastavit formát A4, nejprve posuňte vodítko šířky papíru doleva a potom otočte páčku proti směru hodinových ručiček. Příliš velký tlak na páčku může způsobit poškození zásobníku.

Vložení papíru do zásobníku

V zásobníku

 1. Vytáhněte zásobník papíru. A upravte velikost zásobníku podle formátu vkládaného papíru.
 2. Před vložením papíru od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 3. Vložte papír stranou, na kterou budete tisknout, nahoru.
  Obrázek : Vložení papíru
 4. Vložte zásobník zpět do tiskárny.
 5. Při tisku dokumentu nastavte typ a formát papíru pro zásobník. Informace o nastavení typu a formátu papíru získáte v části Nastavení formátu a typu papíru.

Ruční podávání v zásobníku

Pokud chcete vkládat jiné velikosti papíru, jako je obálka, fólie, štítky nebo papír vlastního formátu, je nutné nastavit vodítka papíru na ruční podávání v zásobníku. Pokud chcete použít v zásobníku ruční podávání, je nutné správně upravit délku/šířku papíru.

Tipy k ručnímu podávání v zásobníku

 • Pokud uživatelé vyberou Manual Feeder (Ruční podavač) jako Source (Zdroj) v softwarové aplikaci, je nutné stisknout tlačítko Color Start (Počáteční barva) nebo Black Start (Počáteční černá) při každém tisku stránky. Do zásobníku vkládejte v rámci jedné úlohy vždy tisková média jen jednoho typu, formátu a gramáže.
 • Aby nedošlo k uvíznutí papíru, nepřidávejte v průběhu tisku papír. Toto platí také pro ostatní typy papíru pro tisk.
 • Papír k tisku je třeba vkládat do zásobníku lícem dolů a horním okrajem napřed a musí být umístěn uprostřed zásobníku.
 • Vždy vkládejte pouze doporučovaný tiskový papír, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru a potížím s kvalitou tisku.
 • Před vložením média do zásobníku zcela vyrovnejte pohlednice, obálky a štítky, jestliže jsou jakkoli zkroucené či jinak zdeformované.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...