hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung CLX-318x Color Laser MFP - Vkládání předloh

Tento dokument vysvětluje, jak vkládat papír do zásobníku.

Na skle skeneru

Pomocí pracovní plochy skeneru lze kopírovat nebo skenovat předlohy. Docílíte nejlepší kvality skenování, zejména u barevných obrázků nebo obrázků ve stupních šedi.
 1. Zvedněte a otevřete víko skeneru.
  Obrázek : Víko skeneru, otevřené
 2. Položte předlohu lícem dolů na sklo skeneru. Zarovnejte roh předlohy s registračním vodítkem v levém horním rohu skla skeneru.
  Obrázek : Vložte předlohu lícem dolů
 3. Zavřete víko skeneru.
  Poznámka:
  • Pokud během kopírování ponecháte víko skeneru otevřené, může to ovlivnit kvalitu kopírování a spotřebu toneru.
  • Prach na skle skeneru může na výtisku vytvořit černé skvrny. Sklo vždy udržujte čisté.
  • Při kopírování stránky z knihy nebo časopisu zvedněte víko skeneru, dokud se jeho závěsy nezastaví o zarážku, a poté víko zavřete. Pokud je kniha nebo časopis tlustší než 30 mm, spusťte kopírování s otevřeným víkem skeneru.
    Upozornění:
  • Buďte opatrní, abyste nepoškodili sklo skeneru. Mohli byste se zranit.
  • Při zavírání nedávejte pod víko skeneru ruce. Víko skeneru by mohlo spadnout na ruce uživatele a způsobit zranění.
  • Během kopírování nebo skenování se nedívejte do světla vycházejícího zevnitř skeneru. Je to škodlivé pro zrak.

V podavači dokumentů (pouze CLX-3185FN, CLX-3185FW)

Pomocí podavače dokumentů lze pro jednu úlohu vložit až 15 listů papíru (75 g/m2, 20 lb. kancelářský)
 1. Před vložením předloh od sebe oddělte stránky ohnutím nebo prolistováním okraje stohu papíru.
  Obrázek : Ohněte papír opatrně na obě strany nebo jej prolistujte
 2. Vložte předlohu do podavače dokumentů lícem nahoru. Ujistěte se, že dolní část stohu předloh odpovídá formátu papíru označenému na vstupním zásobníku dokumentů.
  Obrázek : Vložení předlohy
 3. Nastavte vodítka šířky podavače dokumentů na správný formát papíru.
  Obrázek : Vodítka šířky papíru, úprava
  Poznámka:
  Prach na skle podavače dokumentů může na výtisku vytvořit černé pruhy. Sklo vždy uchovávejte v čistotě.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...