hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová MFP Samsung SF-650, SF-651 - Výměna tonerových kazet

Tento dokument vysvětluje postup výměny tonerové kazety.
Když tonerová kazeta dosáhne konce životnosti:
 • Na ovládacím panelu se zobrazí Konec životnosti Vložte novou kazetu.
 • Tiskárna přestane tisknout. Příchozí faxy se uloží do paměti.
V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit. Zkontrolujte typ tonerové kazety ve vaší tiskárně.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Otevřete přední dvířka.
 3. Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
 4. Rozbalte náhradní tonerovou kazetu.
 5. Sundejte ochranný papír tonerové kazety tak, že zatáhnete za lepicí pásku.
  Obrázek : Sejmutí ochranného papíru
 6. Najděte těsnicí pásku na konci tonerové kazety. Opatrně pásku zcela sejměte z tonerové kazety a vyhoďte.
  Obrázek : Odstranění těsnicí pásky
  Poznámka:
  • Těsnicí páska by neměla být delší než 60 cm, pokud byla správně sejmuta.
  • Uchopte tonerovou kazetu a v přímém směru zatáhněte za těsnicí pásku a sejměte ji z tonerové kazety. Dejte pozor, abyste pásku nepřetrhli. Pokud k tomu dojde, tonerovou kazetu nelze použít.
  • Postupujte podle obrázků na obalu tonerové kazety.
 7. Pětkrát nebo šestkrát tonerovou kazetu pomalu protřepejte, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozprostřel. S tonerovou kazetou takto vytisknete maximální počet výtisků.
  Obrázek : Protřepání tonerové kazety
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oblečení, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se zelené části vespod tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s tímto místem, použijte úchyt na tonerové kazetě.
 8. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a pomalu ji vložte do otvoru v tiskárně.
  Jezdce na stranách tonerové kazety a odpovídající drážky v tiskárně navedou tonerovou kazetu do správné polohy, dokud se zcela nezajistí na místě.
  Obrázek : Instalace náhradní tonerové kazety
 9. Zavřete přední dvířka. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěn západkou, a potom zapněte tiskárnu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...