hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové multifunkční tiskárny Samsung SCX-6220, SCX-6320, SCX-6520 - výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup vyjmutí a výměny tonerové kazety.
Pokud se tonerová kazeta přiblíží ke konci své životnosti, objevují se bílé pruhy nebo změny barevných odstínů. Na displeji LCD se zobrazí upozornění „Nízká hladina toneru“. Dočasně lze opětovně obnovit kvalitu tisku tak, že zbývající toner v kazetě znovu rozprostřete.
 • Zkontrolujte typ tonerové kazety pro danou tiskárnu vyhledáním Specifikací tiskárny příslušného modelu tiskárny.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • Nedotýkejte se zelené části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
 • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.
Pokud již kvalita tisku není optimální, vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Pokyny pro recyklaci tonerové kazety najdete v části Vrácení a recyklace produktu.

Vyjmutí tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyjměte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete boční kryt zatažením uvolňovací páčky.
  Obrázek : Příklad zatažení za uvolňovací páčku a otevření bočního krytu
 2. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání předního krytu
 3. Otočte uzamykací páčku kazety směrem nahoru a uvolněte tak tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety
 4. Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
  Obrázek : Příklad vytažení tonerové kazety
 5. Kazetu jemně protřepte, aby se toner uvnitř kazety rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad jemného zatřesení tonerovou kazetou
    Upozornění:
  Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 6. Kazetu znovu vložte a uzamykací páčky kazety otočte dolů.
 7. Zavřete přední dvířka a poté zavřete boční kryt.
 8. Tiskárna se vrátí do pohotovostního režimu. Toto řešení lze obvykle úspěšně použít pouze jednou.

Výměna tonerových kazet

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete boční kryt zatažením uvolňovací páčky.
  Obrázek : Příklad zatažení za uvolňovací páčku a otevření bočního krytu
 2. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání předního krytu
 3. Otočte uzamykací páčku kazety směrem nahoru a uvolněte tak tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety
 4. Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
  Obrázek : Příklad vytažení tonerové kazety
 5. Vybalte novou tonerovou kazetu a čtyřikrát nebo pětkrát s ní vodorovně zatřeste.
  Krabici a kryt uschovejte za účelem přepravy.
  Poznámka:
  Použitou tonerovou kazetu recyklujte, abyste napomohli ochraně životního prostředí. Podrobné informace najdete v příručce o recyklaci, která je k tonerové kazetě přiložena.
    Upozornění:
  Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 6. Zasunujte novou tonerovou kazetu, dokud nezapadne na místo.
 7. Uzamykací páčku kazety otáčejte dolů, až zaklapne na místo.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety
 8. Zavřete přední dvířka a poté zavřete boční kryt.
 9. Tiskárna se vrátí do pohotovostního režimu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...