hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-6345 - odstranění uvíznuté předlohy

Tento dokument popisuje, jak odstranit předlohu uvíznutou v tiskárně. Když předloha při průchodu podavačem dokumentů uvízne, na ovládacím panelu se zobrazí varovná zpráva.
Poznámka:
Chcete-li zabránit uvíznutí, řiďte se následujícími pokyny:
  • Ujistěte se, že jsou vodítka správně nastavena.
  • Zásobník nepřeplňujte.
  • Zkontrolujte, zda je úroveň papíru pod značkou kapacity papíru uvnitř zásobníku.
  • Před založením papír ohněte, profoukněte a narovnejte.
  • Nevyjímejte papír ze zásobníku během tisku.
  • Nepoužívejte přehnutý, vlhký nebo nadměrně zvlněný papír.
  • Nezakládejte do zásobníku smíšený typ papíru.
  • Používejte pouze doporučená tisková média.
  • Aby nedocházelo k uvíznutí dokumentu, pro silné, tenké nebo smíšené papírové předlohy používejte pracovní plochu skeneru.

Odstranění uvíznuté předlohy

Když dokument předlohy uvízne při procházení podavačem dokumentů, na displeji se zobrazí upozornění.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...