hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-6345 - výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup vyjmutí a výměny tonerové kazety.
Pokud se tonerová kazeta přiblíží ke konci své životnosti, objevují se bílé pruhy nebo změny barevných odstínů. Na displeji se zobrazí zpráva Toner Empty, Replace Toner 1 (Toner došel, vyměňte toner 1).
Pokud již kvalita tisku není optimální, vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Pokyny pro recyklaci tonerové kazety najdete v části Vrácení a recyklace produktu.
 • Zkontrolujte typ tonerové kazety pro danou tiskárnu vyhledáním Specifikací tiskárny příslušného modelu tiskárny.
 • Nevyjímejte tonerovou kazetu z obalu dříve, než budete připraveni ji použít.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • Nedotýkejte se zelené části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
 • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 • Tiskárna zastaví tisk. Příchozí faxy se ukládají do paměti.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete boční kryt.
  Obrázek : Příklad zatažení za uvolňovací páčku a otevření bočního krytu
 2. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání předního krytu
 3. Otočte uzamykací páčku kazety směrem nahoru a uvolněte tak tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety za účelem uvolnění
 4. Zvedněte uzamykací páčku a vytáhněte tonerovou kazetu ven.
   Obrázek : Příklad vytažení tonerové kazety
  1. Zvednutí uzamykací páčky
  2. Vytažení tonerové kazety
 5. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
 6. Důkladně kazetu pětkrát a třikrát převraťte, aby se toner uvnitř rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad jemného zatřesení tonerovou kazetou
    Upozornění:
  Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a pomalu ji vložte do otvoru v tiskárně.
  Obrázek : Příklad podržení tonerové kazety a pomalého vložení
 8. Zasunujte novou tonerovou kazetu, dokud nezapadne na místo.
 9. Otočte uzamykací páčku kazety směrem doleva, dokud neuslyšíte cvaknutí.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety
 10. Zavřete přední dvířka a poté zavřete boční kryt.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...