hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-6345 - výměna jednotky válce

Tento dokument vysvětluje postup vytažení a výměny jednotky válce.
Životnost jednotky válce je přibližně 60 000 stránek. Když se válec přiblíží ke konci životnosti, na obrazovce se objeví zpráva Drum Warning (Varování válce). Po zobrazení zprávy s varováním ohledně válce lze zpracovat ještě přibližně 6 000 stránek, měli byste však mít k dispozici náhradní válec. Výtěžnost jednotky válce může být ovlivněna provozním prostředím, volitelným zásobníkem, intervalem tisku, typem médií a formátem médií.
 • Zkontrolujte typ jednotky válce pro danou tiskárnu vyhledáním Specifikací tiskárny příslušného modelu tiskárny.
 • Nevyjímejte jednotku válce z obalu dříve, než budete připraveni ji použít.
 • K otevření balíčku nepoužívejte ostré předměty, jako jsou například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání jednotky válce.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.

Výměna jednotky válce

Při výměně jednotky válce postupujte následovně.
 1. Otevřete boční kryt.
  Obrázek : Příklad zatažení za uvolňovací páčku a otevření bočního krytu
 2. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání předního krytu
 3. Otočte uzamykací páčku kazety směrem nahoru a uvolněte tak tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad otočení uzamykací páčky kazety za účelem uvolnění
 4. Zvedněte uzamykací páčku a vytáhněte tonerovou kazetu ven.
   Obrázek : Příklad vytažení tonerové kazety
  1. Zvednutí uzamykací páčky
  2. Vytažení tonerové kazety
  Poznámka:
  Aby bylo možné vyměnit jednotku válce, je nutné odstranit tonerovou kazetu.
 5. Vytáhněte použitou jednotku bubnu ven.
  Obrázek : Příklad vytažení použité jednotky
 6. Vyjměte novou jednotku bubnu ze sáčku.
 7. Z kazety opatrně stáhněte těsnicí pásku.
 8. Důkladně pětkrát nebo šestkrát zatřeste jednotkou bubnu ze strany na stranu.
  Poznámka:
  Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
  Obrázek : Příklad jemného zatřesení jednotkou válce
    Upozornění:
  Nedotýkejte se zelené části, střední strany jednotky válce. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
 9. Vybalte novou jednotku válce a poté ji zasuňte na místo a dejte pozor, abyste se nedotýkali povrchu válce.
  Obrázek : Příklad vybalení nové jednotky válce a její zasunutí na místo
 10. Zasunujte tonerovou kazetu, dokud nezapadne na místo.
 11. Otočte uzamykací páčku kazety směrem doleva, dokud neuslyšíte cvaknutí.
  Obrázek : Otáčení páčkou kazety až do cvaknutí
 12. Zavřete přední kryt a poté boční kryt.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...