hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile tonerová kazeta dosáhne konce odhadované životnosti, tiskárna zastaví tisk.
 • Zkontrolujte typ tonerové kazety pro danou tiskárnu vyhledáním Specifikací tiskárny příslušného modelu tiskárny.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • Nedotýkejte se zelené části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
 • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou od vaší tiskárny lišit v závislosti na modelu a nainstalovaných volitelných doplňcích.
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Pokyny pro recyklaci tonerové kazety najdete v části Vrácení a recyklace produktu.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete přední kryt a vytáhněte tonerovou kazetu.
   Obrázek : Příklad otevření předního krytu a následného vyjmutí tonerové kazety
  1. Uvolnění krytu
  2. Vytažení kryty směrem dopředu
  3. Uchopení tonerové kazety
 2. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
 3. Odstraňte štítek z tonerové kazety, jak je znázorněno níže.
  Obrázek : Příklad odstranění štítku z tonerové kazety
 4. Důkladně kazetu pětkrát a třikrát převraťte, aby se toner uvnitř rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad jemného rozprostření toneru v tonerové kazetě
    Upozornění:
  Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 5. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a pomalu ji vložte do otvoru v tiskárně.
  Obrázek : Příklad vložení tonerové kazety do tiskárny
 6. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěný západkou, a poté tiskárnu zapněte.
    Upozornění:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...