hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-4829 - odstranění uvíznutého papíru

Následující postupy popisují odstranění uvíznutého papíru.
Dojde-li k uvíznutí papíru, na obrazovce se objeví výstraha. Uvíznutí papíru vyhledejte v tabulce níže a odstraňte.
Zpráva
Vyhledání místa uvíznutí papíru
Paper Jam 0 Open/Close Door (Uvíznutí papíru 0 Otevřete/zavřete dvířka)
V oblasti podávání papíru nebo uvnitř tiskárny.
Paper Jam 1 Open/Close Door (Uvíznutí papíru 1 Otevřete/zavřete dvířka)
Uvnitř tiskárny.
Paper Jam 2 Check Inside (Uvíznutí papíru 2 Zkontrolujte vnitřek)
Uvnitř tiskárny nebo v oblasti fixační jednotky
Duplex Jam 0 Check Inside (Uvíznutí v jednotce oboustranného tisku 0 Zkontrolujte vnitřek)
Uvnitř tiskárny.
Duplex Jam 1 Open/Close Door (Uvíznutí v jednotce oboustranného tisku 1 Otevřete/zavřete dvířka)
V oblasti podávání papíru nebo uvnitř tiskárny.
Poznámka:
Některé zprávy se na displeji v závislosti na dostupných možnostech nebo modelu nemusí zobrazit.
  Upozornění:
Aby se papír neroztrhl, vytahujte uvíznutý papír opatrně a pomalu. Uvíznutý papír odstraňte podle pokynů v následujících částech.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...