hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-4829 - odstranění uvíznuté předlohy

Následující postup ukazuje uvolnění uvíznuté předlohy.
Když dokument předlohy při průchodu automatickým podavačem dokumentů (ADF) uvízne, na displeji se zobrazí zpráva Document Jam (Uvíznutí dokumentu).

Odstranění uvíznutých předloh

Chybně podaný papír

 1. Odstraňte z ADF všechny zbývající stránky.
 2. Otevřete kryt automatického podavače dokumentů.
   Obrázek : Kryt automatického podavače dokumentů, otevření
  1. Kryt konektoru pro integraci hardwaru (ADF)
 3. Otočte pouzdro na pravém konci válce automatického podavače dokumentů směrem k automatickému podavači dokumentů (1) a válec vyjměte ze slotu (2). Dokument opatrně vytáhněte směrem doleva a ven z automatického podavače dokumentů.
  Obrázek : Otočení pouzdrem, vyjmutí papíru
  Poznámka:
  Tento obrázek se může od tiskárny lišit v závislosti na modelu.
 4. Zarovnejte levý konec válce automatického podavače dokumentů se slotem a zatlačte na pravý konec válce automatického podavače dokumentů do pravého slotu (1). Otočte pouzdro na pravém konci válce směrem ke vstupnímu zásobníku dokumentů (2).
  Obrázek : Zarovnání válce
 5. Zavřete kryt ADF. Případné vyjmuté stránky pak vložte zpět do automatického podavače dokumentů.
  Poznámka:
  Aby nedocházelo k uvíznutí dokumentu, pro silné, tenké nebo smíšené papírové předlohy používejte pracovní plochu skeneru.

Chybně podaný papír ve výstupní oblasti

 1. Odstraňte z ADF všechny zbývající stránky.
 2. Chybně podaný papír uchopte a vyjměte jej z výstupního zásobníku dokumentů opatrným vytažením směrem doprava oběma rukama.
  Obrázek : Papír, vyjmutí
 3. Vyjmuté stránky vložte zpět do automatického podavače dokumentů.

Chybně podaný papír v oblasti válce

 1. Otevřete víko skeneru.
 2. Chybně podaný papír uchopte a vyjměte jej z podávací oblasti opatrným vytažením směrem doprava oběma rukama.
  Obrázek : Papír, vyjmutí
 3. Zavřete víko skeneru. Pak vyjmuté stránky vložte zpět do automatického podavače dokumentů.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...