hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Důležité aktualizace zabezpečení tisku

  Společnost HP nedávno uvědomila zranitelnost některých inkoustových tiskáren. Společnost HP má dostupné aktualizace ke stažení s cílem vyřešit tuto chybu zabezpečení. Podrobnosti a další informace jsou k dispozici v Security Bulletin.(v angličtině)

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová multifunkční tiskárna Samsung SCX-4829 - výměna tonerové kazety

Následující postup ukazuje výměnu tonerové kazety.
  Poznámka:
 • Stavová kontrolka LED a zpráva na displeji související se stavem toneru značí, kterou tonerovou kazetu je třeba vyměnit.
 • Příchozí faxy se ukládají do paměti.
V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit. Zkontrolujte typ tonerové kazety v tiskárně.
Výměna tonerové kazety
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než tiskárna vychladne.
 2. Zcela otevřete přední kryt.
  Obrázek : Přední kryt, otevřený
    Upozornění:
  • Nedotýkejte se zeleného povrchu, válce OPC ani přední části jednotlivých tonerových kazet rukama ani jiným materiálem. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch pásu pro přenos papíru.
  • Pokud uživatel ponechá přední kryt otevřený více než několik minut, válec OPC může být vystaven světlu. To způsobí poškození válce OPC. Pokud se instalace z nějakého důvodu přerušila, zavřete přední kryt.
 3. Uchopte držadla tonerové kazety a zatažením vyjměte kazetu z tiskárny.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vyjmutí
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vybalení
    Upozornění:
  • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako jsou například nůž nebo nůžky. Tím by se mohl poškodit povrch tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
 5. Uchopte tonerovou kazetu za oba úchyty a důkladně s ní zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Tonerová kazeta, zatřesení
 6. Položte tonerovou kazetu na rovný povrch, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a sejmutím pásky odstraňte papír, který kazetu kryje.
  Obrázek : Tonerová kazeta, sejmutí pásky
    Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Uchopte úchyty na tonerové kazetě. Zatlačte kazetu, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Tonerová kazeta, vložení
 8. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěný západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.
    Upozornění:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...