hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové multifunkční tiskárny Samsung SCX-5330, SCX-5535, SCX-5530 - výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup výměny tonerové kazety.
Když se blíží konec životnosti tonerové kazety:
 • Na ovládacím panelu se zobrazí text Toner došel.
 • Stavová kontrolka LED červeně bliká.
 • Tiskárna zastaví tisk. U modelu SCX-5530FN se příchozí faxy ukládají do paměti.
V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit. Zkontrolujte typ tonerové kazety v tiskárně.
Poznámka:
Uživatel může nastavit tiskárnu tak, aby zprávu Došel toner ignorovala a pokračovala v tisku.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Otevřete přední kryt.
 3. Vytáhněte tonerovou kazetu ven.
  Obrázek : Vyjmutí použité tonerové kazety
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
 5. Sejměte z obalu pásku a kazetu 5krát nebo 6krát otočte, aby se toner rovnoměrně rozložil.
  Obrázek : Zatřesení tonerovou kazetou opatrně ze strany na stranu
  Důkladným otáčením kazetou zajistíte, aby se z jedné kazety vytisklo maximum kopií. Krabici a plastový sáček uschovejte za účelem přepravy.
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
    Upozornění:
  Nedotýkejte se zelené spodní části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte rukojeť na kazetě.
 6. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a pomalu ji vložte do otvoru v tiskárně.
  Jazýčky na stranách kazety a odpovídající drážky uvnitř tiskárny navedou kazetu do správné polohy, dokud zcela nezapadne na místo.
 7. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěný západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...