hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové multifunkční tiskárny Samsung SCX-4824, SCX-4828 - výměna tonerové kazety

Tento dokument vysvětluje postup výměny tonerové kazety.
Když se blíží konec životnosti tonerové kazety:
 • Stavová kontrolka LED a zpráva na displeji související se stavem toneru oznamují, že tonerovou kazetu je třeba vyměnit.
 • Příchozí faxy se ukládají do paměti.
V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit. Zkontrolujte typ tonerové kazety v tiskárně.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Zcela otevřete přední kryt.
  Obrázek : Otevření předního krytu
    Upozornění:
  • Nedotýkejte se zeleného povrchu, válce OPC ani přední části jednotlivých tonerových kazet rukama ani jiným materiálem. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt každé tonerové kazety.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch pásu pro přenos papíru.
  • Pokud necháte přední kryt otevřený více než několik minut, válec OPC může být vystaven světlu. To způsobí poškození válce OPC. Pokud se instalace z nějakého důvodu přerušila, zavřete přední kryt.
 3. Uchopte úchyty tonerové kazety a kazetu vytáhněte z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí použité tonerové kazety
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Poznámka:
  • K otevření balíčku s tonerovou kazetou nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Tím by se mohl poškodit povrch tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
  Obrázek : Vyjměte náhradní tonerovou kazetu z obalu
 5. Uchopte tonerovou kazetu za oba úchyty a důkladně s ní zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Zatřesení tonerovou kazetou opatrně ze strany na stranu
 6. Položte tonerovou kazetu na rovný povrch, jak je znázorněno, a sejmutím pásky odstraňte papír, který kazetu kryje.
  Obrázek : Sejmutí ochranného papíru
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete jej suchým hadříkem a vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Uchopte úchyty na tonerové kazetě. Zatlačte kazetu, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Vložení náhradní tonerové kazety
 8. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěný západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.
  Poznámka:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...