hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční laserové tiskárny Samsung MultiXpress SL-M4370 a SL-M5370 - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile tonerová kazeta dosáhne konce své předpokládané životnosti, tiskárna zastaví tisk. Stavová kontrolka LED se rozsvítí červeně a na obrazovce displeje se zobrazí zpráva o závažné chybě, například upozornění na prázdnou tonerovou kazetu nebo na uvíznutí papíru.
 • Před objednáním a instalací tiskárny zkontrolujte kód produktu na horní straně tonerové kazety.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných možnostech.
Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete boční (1) a přední dvířka (2).
   Obrázek : Příklad otevírání horního krytu
  1. Boční dvířka
  2. Přední dvířka
 2. Zatlačte páčku (1) dolů, poté zvedněte nahoru (2) a vytáhněte odpovídající tonerovou kazetu (3) z tiskárny.
  Obrázek : Příklad stisknutí páčky a nadzvednutí a vytažení tonerové kazety
 3. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Příklad vyjmutí tonerové kazety z obalu
 4. Důkladně kazetu pětkrát a třikrát převraťte, aby se toner uvnitř rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad opatrného zatřepání tonerovou kazetou
 5. Uchopte tonerovou kazetu a přiložte ji k odpovídajícímu slotu uvnitř tiskárny. Zasuňte kazetu do slotu tak, aby zapadla zpět na své místo.
  Obrázek : Příklad vložení tonerové kazety tak, aby zapadla na své místo
 6. Zavřete přední (1) a boční dvířka (2). Ujistěte se, že dvířka jsou bezpečně zavřená.
  Obrázek : Příklad zavření předních a bočních dvířek

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...