hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile tonerová kazeta dosáhne konce své předpokládané životnosti, tiskárna zastaví tisk. Dále se v počítači zobrazí okno programu Samsung Printing Status, které upozorňuje na nutnou výměnu kazety. Stavová kontrolka LED a zpráva na displeji související se stavem toneru označují, kterou tonerovou kazetu je třeba vyměnit.
 • Zkontrolujte typ tonerové kazety pro vaši tiskárnu vyhledáním modelu tiskárny v dokumentu Specifikace tiskárny.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • Nedotýkejte se zelené části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
 • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných možnostech.
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete horní kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání horního krytu
 2. Vytáhněte tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad vytažení tonerové kazety z tiskárny
 3. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Příklad vyjmutí tonerové kazety z obalu
 4. Odstraňte recyklovatelný ochranný obal.
  Obrázek : Příklad odstranění recyklovatelného ochranného obalu z tonerové kazety
 5. Z tonerové kazety odstraňte těsnicí pásku.
  Obrázek : Příklad odstranění plastové těsnicí pásky
 6. Pětkrát nebo šestkrát s kazetou pomalu zatřeste ze strany na stranu, aby se toner uvnitř ní rovnoměrně rozprostřel. Tím zajistíte vytisknutí maximálního počtu kopií na jednu kazetu.
  Obrázek : Příklad opatrného zatřepání tonerovou kazetou
    Upozornění:
  • Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
  • Nedotýkejte se válce v tonerové kazetě nebo zobrazovací jednotce. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
 7. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a opatrně ji vložte do otvoru tiskárny.
  Výstupky po stranách kazety a odpovídající drážky uvnitř tiskárny umožňují zasunout kazetu do správné polohy, kde zcela zapadne na své místo.
  Obrázek : Příklad pomalého vložení tonerové kazety do příslušných drážek
 8. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt bezpečně zavřený. Není-li kryt řádně uzavřen, může dojít k tiskovým chybám.
  Obrázek : Příklad zavření předního krytu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...