hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile tonerová kazeta dosáhne konce své předpokládané životnosti, tiskárna zastaví tisk. Dále se v počítači zobrazí okno programu Samsung Printing Status, které upozorňuje na nutnou výměnu kazety. Stavová kontrolka LED a zpráva na displeji související se stavem toneru označují, kterou tonerovou kazetu je třeba vyměnit.
 • Zkontrolujte typ tonerové kazety pro vaši tiskárnu vyhledáním modelu tiskárny v dokumentu Specifikace tiskárny.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Zakryjte ji listem papíru, je-li třeba.
 • Nedotýkejte se zelené části tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
 • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
Poznámka:
Obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit v závislosti na modelu tiskárny a nainstalovaných možnostech.
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad otevírání předního krytu
 2. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a vyjměte ji z tiskárny.
  Obrázek : Příklad vyjmutí tonerové kazety z tiskárny
 3. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu a poté s ní opatrně ze strany na stranu zatřeste, aby se toner rovnoměrně rozmístil.
  Obrázek : Příklad zatřesení tonerovou kazetou ze strany na stranu
 4. Odstraňte veškerý plastový obal a poté zajistěte jeho recyklaci.
  Obrázek : Příklad odstranění plastového obalu
 5. Opatrně vložte tonerovou kazetu zpět do tiskárny.
  Obrázek : Příklad odstranění plastového obalu z nové tonerové kazety
 6. Zavřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad zavření předního krytu

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...