hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční barevná laserová tiskárna Samsung CLX-8380 MFP - Výměna zobrazovací jednotky

Tento dokument popisuje postup výměny zobrazovací jednotky.
Životnost zobrazovací jednotky je přibližně 30 000 stránek. Pokud je životnost zobrazovací jednotky blíží ke svému konci , zobrazí se na obrazovce zpráva Replace [xxx] Imaging Unit (Vyměňte zobrazovací jednotku [xxx]). V opačném případě tiskárna přestane tisknout.
Na životnost zobrazovací jednotky může mít vliv provozní prostředí, volitelná příslušenství, interval tisku, typ a velikost médií.

Výměna zobrazovací jednotky

Při výměně zobrazovací jednotky postupujte následovně.
 1. Vypněte tiskárnu, odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny a počkejte několik minut, než tiskárna vychladne.
 2. Otevřete boční kryt.
  Obrázek : Otevření bočního krytu
 3. Otevřete přední kryt.
  Obrázek : Otevření předního krytu
 4. Posuňte uzamykací páčku nahoru (1) a vytáhněte ven nádobu na odpadní toner (2).
  Obrázek : Vyjmutí nádoby na odpadní toner
  Poznámka:
  Při vyjímání nádoby na odpadní toner z tiskárny dejte pozor, abyste nádobu neupustili.
  Nádobu na odpadní toner umístěte na rovný povrch, aby nedošlo k rozlití toneru.
 5. Otočením uzamykacích páček zobrazovací jednotky směrem ven (1) uvolníte a otevřete vnitřní kryt (2).
  Obrázek : Otevření vnitřního krytu
 6. Vytáhněte použitou zobrazovací jednotku z tiskárny za úchyt na její spodní straně.
  Obrázek : Vyjmutí zobrazovací jednotky
 7. Rozbalte náhradní zobrazovací jednotku.
    Upozornění:
  K otevření obalu zobrazovací jednotky nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškození povrchu zobrazovací jednotky.
 8. Odstraňte papír, který chrání povrch zobrazovací jednotky.
 9. Sundejte víčko a opatrně ze zobrazovací jednotky odlepte těsnicí pásky.
  Obrázek : Odstranění těsnicích pásek
 10. Pětkrát nebo šestkrát s novou zobrazovací jednotkou důkladně zatřeste ze strany na stranu.
  Obrázek : Zatřeste s novou zobrazovací jednotkou ze strany na stranu
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
    Upozornění:
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch zobrazovací jednotky.
  • Zobrazovací jednotku nevystavujte světlu na více než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě potřeby ji přikryjte listem papíru.
 11. Na štítcích uvnitř tiskárny je uvedena pozice každé zobrazovací jednotky. Uchopte novou zobrazovací jednotku za úchyty a zatlačte ji tak, aby zapadla na své místo.
  Obrázek : Instalace náhradní zobrazovací jednotky
 12. Otočte uzamykací páčky zobrazovací jednotky směrem dovnitř tak, aby jednotka zapadla na své místo, a pak zavřete vnitřní kryt.
  Obrázek : Zavření vnitřního krytu
 13. Vložte nádobu na odpadní toner na místo a zatlačte na ni, abyste se ujistili, že je pevně usazena.
 14. Zavřete přední a poté i boční kryt.
 15. Kryt řádně zajistěte západkou a poté zapněte tiskárnu.
    Upozornění:
  Pokud není kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...