hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserová tiskárna Samsung ML-1860 a ML-1865 - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile tonerová kazeta dosáhne konce své předpokládané životnosti, tiskárna zastaví tisk. Dále se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel, které upozorňuje na nutnou výměnu kazety.
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Otevřete horní kryt.
  Při otevírání horního krytu zkontrolujte, zda je uzavřen výstupní zásobník.
 2. Vytáhněte tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad vyjmutí tonerové kazety
 3. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
 4. Odstraňte víčko, které chrání tonerovou kazetu.
  Obrázek : Příklad odstranění ochranného víčka toneru
 5. Pětkrát nebo šestkrát s kazetou pomalu zatřeste ze strany na stranu, aby se toner uvnitř ní rovnoměrně rozprostřel. Tím zajistíte vytisknutí maximálního počtu kopií na jednu kazetu.
  Obrázek : Příklad opatrného zatřepání tonerovou kazetou
    Upozornění:
  • Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
  • Nedotýkejte se válce v tonerové kazetě nebo zobrazovací jednotce. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
 6. Uchopte tonerovou kazetu za úchyt a opatrně ji vložte do otvoru tiskárny.
  Výstupky po stranách kazety a odpovídající drážky uvnitř tiskárny umožňují zasunout kazetu do správné polohy, kde zcela zapadne na své místo.
  Obrázek : Příklad pomalého vložení tonerové kazety do příslušných drážek
 7. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt bezpečně zavřený. Není-li kryt řádně uzavřen, může dojít k tiskovým chybám.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...