hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung ML-1640 a ML-2240 - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Pokud se kontrolka LED rozsvítí červeně, tonerová kazeta dosáhla konce své odhadované životnosti a tiskárna zastaví tisk. Dále se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel, které upozorňuje na nutnou výměnu kazety.
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Uchopte přední kryt a zatažením k sobě jej otevřete.
  Poznámka:
  Pokud máte u tiskáren řady ML 2240 nainstalovaný protiprachový kryt, je nutné jej před otevřením předního krytu vyjmout.
  Obrázek : Příklad uchopení předního krytu a následné otevření
    Upozornění:
  Z důvodu nízké hmotnosti lze tiskárnu je snadno přenášet. Během otevírání či zavírání zásobníku nebo při vyjímání tonerové kazety nesmíte tiskárnou pohybovat.
 3. Vyjměte tonerovou kazetu ze sáčku a stažením pásky na obalu odstraňte papír chránící kazetu.
  Obrázek : Příklad opatrného zatřepání tonerovou kazetou
    Upozornění:
  • Na přední straně jednotlivých tonerových kazet se rukama ani jinými předměty nedotýkejte zeleného (nebo světle modrého) povrchu válce OPC. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte na všech kazetách úchyt.
  • Zelený (nebo světle modrý) povrch válce OPC nevystavujte světlu. To způsobí poškození válce OPC. Přikryjte válec OPC tonerové kazety papírem, abyste nedošlo k poškození v důsledku vystavení světlu.
  • Tonerovou kazetu neobracejte.
 4. Pětkrát nebo šestkrát s tonerovou kazetou lehce zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
    Upozornění:
  • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškození povrchu tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu déle než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
  Obrázek : Příklad opatrného zatřesení tonerem
    Upozornění:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 5. Na každé straně uvnitř tiskárny najděte sloty pro kazetu.
  Obrázek : Příklad umístění slotů pro kazetu uvnitř tiskárny
 6. Rozložte úchyt tonerové kazety a uchopte jej. Vložte kazetu do tiskárny tak, aby zapadla na své místo.
  Poznámka:
  Tonerovou kazetu vkládejte a vyjímejte opatrně, aby se nepoškrábala o tiskárnu.
  Obrázek : Příklad rozložení úchytu tonerové kazety a její vložení do tiskárny
    Upozornění:
  • Na přední straně jednotlivých tonerových kazet se rukama ani jinými předměty nedotýkejte zeleného (nebo světle modrého) povrchu válce OPC. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte na všech kazetách úchyt.
  • Zelený (nebo světle modrý) povrch válce OPC nevystavujte světlu. To způsobí poškození válce OPC. Přikryjte válec OPC tonerové kazety papírem, abyste nedošlo k poškození v důsledku vystavení světlu.
  • Tonerovou kazetu neobracejte.
 7. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt bezpečně zavřený. Není-li kryt řádně uzavřen, může dojít k tiskovým chybám.
  Obrázek : Příklad zavření předního krytu
  Poznámka:
  Průměrná výtěžnost nové tonerové kazety je 1500 standardních stran podle normy ISO/IEC 19752. (Průměrná výtěžnost původní tonerové kazety dodávané s tiskárnou je 700 standardních stran).

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...