hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...
 • Informace
  Informace o nedávno objevené zranitelnosti.

  HP si je vědomo nedavných tříd nedostatků, které były popsány jako ,,spekulační vyjímky vedlejších-kanálů poruch,, které můžou objevit v mnoha moderních procesorů  (Intel, AMD, and ARM ) a operačních systémech. HP bude dále poskytovat updatované informace na stránce podpory jakmile budou dostupné.

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční barevná laserová tiskárna Samsung CLX-3180, CLX-3185 a CLX-3186 MFP - Odstranění uvíznutého papíru

Následující postup popisuje, jak odstranit uvíznutý papír.
Dojde-li k uvíznutí papíru, zobrazí se na obrazovce upozornění. Podle níže uvedené tabulky zjistíte, kde došlo k uvíznutí papíru a jak uvíznutý papír odstranit.
Zpráva
Místo uvíznutí
Uvíznutí papíru v zásobníku 1
V oblasti podavače papíru a uvnitř tiskárny
Uvíznutí papíru uvnitř zařízení
Uvnitř tiskárny
Uvíznutí papíru ve výstupní oblasti
Uvnitř tiskárny a ve výstupní oblasti
  Poznámka:
Některé zprávy na displeji se v závislosti na dostupných možnostech nebo modelu nemusí zobrazit.
  Upozornění:
Uvíznutý papír vytahujte pomalu a opatrně, aby nedošlo k jeho přetržení. Podle pokynů v následujících částech odstraňte uvíznutý papír.
V zásobníku
 1. Otevřete a zase zavřete přední dvířka. Uvíznutý papír bude automaticky vysunut ze zařízení. Pokud se papír z tiskárny nevysune, pokračujte dalším krokem.
 2. . Vytáhněte zásobník 1 z tiskárny.
  Obrázek : Zásobník 1, vytažení
 3. Uvíznutý papír opatrně vytáhněte ven.
  Obrázek : Papír, odstranění
  Pokud se papír při zatažení nevysune nebo pokud jej uživatel v této oblasti nevidí, zkontrolujte oblast fixační jednotky v okolí tonerové kazety. Viz V oblasti fixační jednotky.
 4. Vložte zásobník 1 zpět do tiskárny tak, aby zapadl na své místo. Tisk se automaticky obnoví.
V oblasti fixační jednotky
Pokud došlo k uvíznutí papíru v oblasti fixační jednotky, použijte k jeho uvolnění následující postup.
 1. Nejprve otevřete jednotku pro skenování a poté vnitřní kryt.
   Obrázek : Jednotka pro skenování, vnitřní kryt, otevření
  1. Jednotka pro skenování
  2. Vnitřní kryt
    Upozornění:
  Nedotýkejte se fixační jednotky uvnitř vnitřního krytu. Je horká a při dotyku může způsobit popáleniny. Při odstraňování papíru z tiskárny buďte opatrní.
 2. Podržte otevřený vnitřní kryt a opatrně z tiskárny vytáhněte uvíznutý papír. Vnitřní kryt se poté automaticky zavře. Opatrným sklopením jednotku pro skenování zcela zavřete. Ujistěte se, že je bezpečně zajištěna západkou. Tisk se automaticky obnoví.
  Obrázek : Papír, odstranění
    Upozornění:
  Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů.
  Pokud jste žádný uvíznutý papír nenašli, opatrným sklopením jednotku pro skenování zcela zavřete. Přejděte k dalšímu kroku
 3. Chcete-li odstranit uvíznutý papír, otevřete zadní dvířka.
  Obrázek : Zadní dvířka, otevření
 4. Opatrně vytáhněte uvíznutý papír ve směru znázorněném na následujícím obrázku. V tomto kroku lze odstranit většinu uvíznutého papíru.
  Obrázek : Papír, odstranění
 5. Zavřete zadní dvířka. Tisk se automaticky obnoví.
Ve výstupní oblasti papíru
 1. Otevřete a zase zavřete přední dvířka. Uvíznutý papír bude automaticky vysunut z tiskárny.
 2. Opatrně vytáhněte papír z výstupního zásobníku.
  Obrázek : Papír, odstranění
  Pokud v tomto místě žádný uvíznutý papír není nebo pokud cítíte při vytahování papíru odpor, přerušte postup a přejděte k dalšímu kroku.
 3. Otevřete zadní dvířka.
  Obrázek : Zadní dvířka, otevření
 4. Pokud uvidíte uvíznutý papír, vytáhněte jej směrem nahoru. Přejděte k poslednímu kroku.
  Obrázek : Papír, odstranění
  Pokud v tomto místě žádný papír není nebo pokud cítíte při vytahování papíru odpor, přerušte postup a přejděte k dalšímu kroku.
 5. Zatlačte páčku fixační jednotky nahoru.
  Obrázek : Páčka fixační jednotky, nahoru
    Upozornění:
  Oblast fixační jednotky je horká. Při odstraňování papíru z tiskárny buďte opatrní.
 6. Nejprve otevřete jednotku pro skenování a poté vnitřní kryt.
   Obrázek : Jednotka pro skenování, vnitřní kryt, otevření
  1. Jednotka pro skenování
  2. Vnitřní kryt
 7. Z tiskárny opatrně vytáhněte uvíznutý papír.
  Obrázek : Papír, odstranění
 8. Opatrným a pomalým sklopením jednotku pro skenování zcela zavřete. Ujistěte se, že je bezpečně zajištěna západkou.
  Obrázek : Jednotka pro skenování, zavření
    Upozornění:
  Dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí prstů.
 9. Zatlačte páčku fixační jednotky.
  Obrázek : Páčka fixační jednotky, dolů
 10. Zavřete zadní dvířka. Tisk se automaticky obnoví.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...