hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Multifunkční laserové tiskárny Samsung CLX-6200 a CLX-6240 - Odstranění uvíznutého papíru

Tento dokument popisuje, jak odstranit papír uvíznutý v tiskárně.
Poznámka:
V závislosti na modelu tiskárny a jejích možnostech se mohou ilustrace použité v tomto dokumentu lišit od skutečnosti. Některé zprávy na displeji se v závislosti na dostupných možnostech nebo modelu nemusí zobrazit.
Pokud dojde k uvíznutí papíru, na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva.
Zpráva
Místo uvíznutí
MP Tray Paper Jam 0 (Víceúčelový zásobník, uvíznutí papíru 0)
Ve víceúčelovém zásobníku
Tray 2 Paper jam 0 (Zásobník 2, uvíznutí papíru 0)
Ve volitelném zásobníku
Paper Jam 0 Open/Close Door (Uvíznutí papíru 0, otevřete/zavřete dvířka)
V oblasti podavače papíru nebo uvnitř tiskárny
Paper Jam 1 Open/Close Door (Uvíznutí papíru 0, otevřete/zavřete dvířka)
Uvnitř tiskárny
Paper Jam 2 Check Inside (Uvíznutí papíru 2, zkontrolujte vnitřek)
Uvnitř tiskárny nebo v oblasti fixační jednotky
Reverse Jam 0 Check Inside (Uvíznutí papíru v reverzní jednotce 0, zkontrolujte vnitřek)
V oblasti fixační jednotky nebo v oblasti krytu reverzní jednotky
Reverse Jam 1 Check Inside (Uvíznutí papíru v reverzní jednotce 0, zkontrolujte vnitřek)
V oblasti zadního krytu nebo v oblasti krytu reverzní jednotky
Remove Paper in Rear Cover (Odstraňte papír ze zadního krytu)
Uvnitř zadního krytu
Duplex Jam 0 Check Inside (Uvíznutí papíru v duplexní jednotce 0, zkontrolujte vnitřek)
Uvnitř tiskárny
Duplex Jam 1 Open/Close Door (Uvíznutí papíru v duplexní jednotce 1, otevřete/zavřete dvířka)
V oblasti podavače papíru nebo uvnitř tiskárny
  Upozornění:
Před odstraněním uvíznutého papíru vždy tiskárnu nejprve vypněte.

Odstranění uvíznutého papíru

K uvíznutí papíru zpravidla dochází v několika částech tiskárny. Přejděte do odpovídající části pro odstranění uvíznutého papíru.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...