hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevné laserové tiskárny Samsung CLP-320, CLP-321, CLP-325 a CLP-326 - Výměna tonerové kazety

Tento dokument popisuje postup výměny tonerové kazety.
Jakmile přestane tiskárna tisknout, znamená to, že tonerová kazeta dosáhla konce své předpokládané životnosti. Dále se v počítači zobrazí okno programu Smart Panel, které upozorňuje na nutnou výměnu kazety. Tiskárna používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tonerovou kazetu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K).
Vyjměte tonerovou kazetu z tiskárny. Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků.
Poznámka:
Společnost Samsung nedoporučuje používat neoriginální tonerové kazety (jiné než od společnosti Samsung), například doplněné nebo recyklované tonerové kazety. Společnost Samsung nemůže zaručit kvalitu neoriginálních tonerových kazet a nezodpovídá za škody na tiskárně způsobené použitím těchto neoriginálních kazet. Záruka na tiskárnu se nevztahuje na servis a opravy závad způsobených používáním neoriginálních tonerových kazet (od jiného výrobce než od společnosti Samsung).

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Stiskněte uvolňovací tlačítko a zcela otevřete přední kryt.
  Obrázek : Příklad stisknutí uvolňovacího tlačítka
 3. Uchopte tonerovou kazetu za úchyty a vyjměte ji z tiskárny.
  Obrázek : Příklad uchopení tonerové kazety za úchyty a její následné vyjmutí z tiskárny
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
 5. Vytáhněte list zásobníku z nové tonerové kazety.
  Obrázek : Příklad vyjmutí listu zásobníku
 6. Uchopte novou tonerovou kazetu za oba úchyty a důkladně s ní ze strany na stranu zatřeste, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad zatřesení s tonerovou kazetou
 7. Podle následujícího obrázku položte tonerovou kazetu na rovný povrch a odstraňte ochranný kryt.
  Obrázek : Příklad odstranění ochranného krytu
    Upozornění:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 8. Ujistěte se, že barva tonerové kazety odpovídá barevnému slotu, a poté uchopte tonerovou kazetu za úchyty. Zatlačte kazetu, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Příklad vložení správného toneru podle barevného slotu
 9. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěn západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.
    Upozornění:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...