hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevné laserové tiskárny Samsung - Výměna tonerových kazet

Tento dokument popisuje postup výměny tonerových kazet.
Zařízení používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tonerovou kazetu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K).
Stavová kontrolka LED a zpráva na displeji související se stavem toneru označují, kterou konkrétní tonerovou kazetu je třeba vyměnit. V tomto okamžiku je tonerovou kazetu třeba vyměnit. Zkontrolujte typ tonerové kazety ve vaší tiskárně.

Výměna tonerové kazety

Pomocí tohoto postupu vyměňte tonerovou kazetu.
 1. Zařízení vypněte a pak počkejte několik minut, než zařízení vychladne.
 2. Pomocí úchytu zcela otevřete přední kryt.
  Obrázek : Otevření předního krytu
    Upozornění:
  • Na přední straně jednotlivých tonerových kazet se rukama ani jinými předměty nedotýkejte zeleného povrchu válce OPC. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte na každé kazetě úchyt.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch přenosového pásu.
  • Ponechá-li uživatel přední kryt otevřený déle než několik minut, může dojít k expozici válce OPC světlem. To způsobí poškození válce OPC. Pokud je třeba instalaci z nějakého důvodu pozastavit, zavřete přední kryt.
 3. Uchopte prázdnou tonerovou kazetu za úchyty a vyjměte ji z tiskárny.
  Obrázek : Vyjmutí tonerové kazety
    Upozornění:
  Pokud uživatel otevře přední dvířka, dejte pozor, abyste se nedotkli spodní strany ovládacího panelu (v dolní části fixační jednotky). Teplota fixační jednotky může být vysoká a mohlo by dojít k popálení.
  Obrázek : Dejte pozor
  Poznámka:
  Pokud uživatel otevře přední dvířka a pracuje uvnitř tiskárny, důrazně doporučujeme nejprve odstranit přenosový pás. Při provádění práce může dojít k znečištění přenosového pásu.
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Otevření náhradní tonerové kazety
    Upozornění:
  • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškození povrchu tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu déle než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
 5. Uchopte tonerovou kazetu za oba úchyty a důkladně s ní zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Zatřeste ze strany na stranu
 6. Podle obrázku položte tonerovou kazetu na rovný povrch a odlepením ochranné pásky odstraňte papír z kazety.
  Obrázek : Odstranění krycího papíru
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Ujistěte se, že barva tonerové kazety odpovídá barevnému slotu, a poté uchopte tonerovou kazetu za úchyty. Zatlačte na tonerovou kazetu tak, aby zapadla na své místo.
 8. Zavřete přední kryt. Ujistěte se, že je kryt pevně zajištěn západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.
  Poznámka:
  Pokud není přední kryt zcela zavřený, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...