hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevné laserové tiskárny Samsung CLP-600, CLP-607 a CLP-650 - Výměna tonerové kazety

Následující postup popisuje, jak vyměnit tonerové kazety.
Poznámka:
 • Před otevřením horního krytu zavřete nejprve výstupní podpěru.
 • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškrábání válce kazety.
 • Pokud si tonerem znečistíte oblečení, vysušte toner suchým hadříkem a vyperte oblečení ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 • Tonerovou kazetu důkladně protřepejte, zvýší se tím kvalita tisku hned od začátku.
 • Nedotýkejte se zelené spodní strany tonerové kazety. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte úchyt na kazetě.
 • Tisk i po vyprázdnění toneru může způsobit vážné poškození tiskárny.
Tiskárna používá čtyři barvy a pro každou z nich má zvláštní tonerovou kazetu: azurovou (C), purpurovou (M), žlutou (Y) a černou (K).
Pokud se na ovládacím panelu rozsvítí některá z kontrolek LED toneru , které označují jednotlivé tonerové kazety podle jejich barev, tiskárna zastaví tisk. Pouze u tiskáren CLP-600N a CLP-650 se na displeji ovládacího panelu zobrazí chybová zpráva [Color] Toner Empty ([Barva] Toner prázdný). V tomto okamžiku vyměňte danou tonerovou kazetu. Jakmile se zobrazí zpráva [Color] Toner Empty ([Barva] Toner prázdný), tiskárna zastaví tisk do doby, než bude do tiskárny vložena nová tonerová kazeta.
 1. Tiskárnu vypněte a pak počkejte několik minut, než vychladne.
 2. Pomocí úchytu zcela otevřete přístupová dvířka.
  Obrázek : Příklad otevření přístupových dvířek
    Upozornění:
  • Na přední straně jednotlivých tonerových kazet se rukama ani jinými předměty nedotýkejte zeleného povrchu válce OPC. Abyste předešli kontaktu s touto oblastí, použijte na všech kazetách úchyt.
  • Dávejte pozor, abyste nepoškrábali povrch přenosového pásu.
  • Ponecháte-li přístupová dvířka otevřena déle než několik minut, může dojít k expozici válce OPC světlem. To může způsobit poškození válce OPC. Pokud je třeba instalaci z nějakého důvodu přerušit, zavřete přístupová dvířka.
 3. Uchopte prázdnou tonerovou kazetu za úchyty a vyjměte ji z tiskárny.
  Poznámka:
  Informace o recyklaci tonerové kazety najdete v části Vracení a recyklace výrobků
  Obrázek : Příklad uchopení tonerové kazety za úchyty a její následné vytažení
 4. Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.
  Obrázek : Příklad vyjmutí tonerové kazety z obalu
    Upozornění:
  • K otevření obalu tonerové kazety nepoužívejte ostré předměty, jako například nůž nebo nůžky. Mohlo by dojít k poškození povrchu tonerové kazety.
  • Tonerovou kazetu nevystavujte světlu déle než několik minut, aby nedošlo k jejímu poškození. Ochraňte ji zakrytím listem papíru, je-li třeba.
 5. Uchopte tonerovou kazetu za oba úchyty a mírně s ní zatřeste ze strany na stranu, aby se toner rovnoměrně rozprostřel.
  Obrázek : Příklad, jak uchopit tonerovou kazetu za oba úchyty a poté s ní opatrně ze strany na stranu zatřást
 6. Podle obrázku položte tonerovou kazetu na rovný povrch a odlepením ochranné pásky odstraňte papír z kazety.
  Obrázek : Příklad odstranění krycího papíru
  Poznámka:
  Pokud jste si tonerem ušpinili oděv, otřete znečištěné místo suchým hadříkem a oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.
 7. Ujistěte se, že barva tonerové kazety odpovídá barevnému slotu, a poté uchopte tonerovou kazetu za úchyty. Zatlačte kazetu, dokud nezapadne na své místo.
  Obrázek : Příklad vložení tonerové kazety tak, aby zapadla na své místo.
 8. Zavřete přístupová dvířka. Ujistěte se, že jsou dvířka pevně zajištěna západkou, a poté tiskárnu znovu zapněte.
  Obrázek : Příklad zavření přístupových dvířek
    Upozornění:
  Pokud nejsou přístupová dvířka zcela zavřená, tiskárna nebude fungovat.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...