hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Barevné laserové tiskárny Samsung - Odstranění uvíznutého papíru

Tento dokument popisuje, jak odstranit papír uvíznutý v tiskárně. Dojde-li k uvíznutí papíru, na obrazovce se objeví upozornění.
Podle níže uvedené tabulky zjistíte, kde došlo k uvíznutí papíru a jak uvíznutý papír odstranit.
Zpráva
Místo uvíznutí
Přejděte na stránku:
Zásobník MP
Uvíznutí papíru 0
Ve víceúčelovém zásobníku
Zásobník 2
Uvíznutí papíru 0
Ve volitelném zásobníku
Uvíznutí papíru 0
Otevřete/zavřete dvířka
V oblasti podavače papíru a uvnitř tiskárny
Uvíznutí papíru 1
Otevřete/zavřete dvířka
Uvnitř tiskárny
Uvíznutí papíru 2
Zkontrolujte vnitřek
Uvnitř tiskárny a ve výstupní oblasti
Uvíznutí v duplexní jednotce 0
Zkontrolujte vnitřek*
Uvnitř tiskárny
Poznámka:
Symbol * označuje volitelnou funkci v závislosti na tiskárně.
  Upozornění:
Uvíznutý papír vytahujte opatrně a pomalu, aby nedošlo k jeho roztržení. Podle pokynů v následujících částech odstraňte uvíznutý papír.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...