hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - možnosti zařízení pro univerzální tiskový ovladač

Tento dokument představuje hlavní funkce karty možností zařízení pro univerzální tiskový ovladač.

Konfigurace zařízení

Na kartě Možnosti zařízení můžete nakonfigurovat různá nastavení.
  Obrázek : Karta Možnosti zařízení
 1. Výběr modelu (pouze pro UPD): Automatické rozpoznávání nebo Ruční nastavení
 2. Možnosti zásobníku
 3. Náhled konfigurace a Shrnutí zařízení
Kliknutím na tlačítko Rozšířené se otevře nabídka Rozšířené možnosti zásobníku, kde můžete zkontrolovat a nakonfigurovat nastavení pro jednotlivé zásobníky.
Obrázek : Obrazovka Rozšířené možnosti zásobníku

Část Rozšířené funkce

V části Rozšířené funkce můžete nakonfigurovat nastavení pro tiskovou úlohu, včetně vlastního mapování zásobníku a evidence úloh správce.
  Obrázek : Rozšířené funkce
 1. Stav tiskárny: zobrazí stav tisku během tisku
 2. Stylish User Interface: aktivuje uživatelské rozhraní Stylish UI v preferencích ovladače
 3. Zařazování EMF: část typu zařazovaných dat (výchozí: Raw)
 4. Nastavení barvy/papíru: Pokud má každá aplikace vlastní konfigurace pro barvu, typ papíru nebo zdroj papíru, pak mají tyto konfigurace nejvyšší prioritu.
 5. Časné probuzení tiskárny: Jedná se o volbu výkonu. Zařízení se probudí, když uživatel otevře tiskové okno.

Další funkce

Existují další funkce pro modely s volitelným úložištěm a možnosti SPL a PCL.
Možnosti úložiště jsou dostupné pouze pro zařízení, která podporují volitelné úložiště:
 • Doklad, Důvěrné úlohy: RAM nebo pevný disk
 • Uložené, Šifrování úlohy (Rozšířené > Zabezpečení: Pevný disk)
Obrázek : Možnosti pro úložiště
Možnost Konfigurace tiskárny je určena pouze pro zařízení, která podporují SPL i PCL6. Pomocí této možnosti lze upravit typ ovladače tiskárny (jazyk). Výchozí nastavení se může u různých modelů lišit.
Poznámka:
Když je výkon tisku příliš pomalý, může být řešením změna jazyka tiskárny.
Obrázek : Konfigurace tiskárny

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...