hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny Samsung - PostScript: Instalace a ovladač tiskárny

Instalace

K dispozici pouze na adrese support.hp.com jako typ UPD3.
Obrázek : Instalační program tiskárny

Ovladač tiskárny

Možnosti zařízení > Rozšířené funkce
Obrázek : Rozšířené funkce
Velikost písma
Určuje minimální a maximální velikost (v pixelech) písma, pro které jednotka PostScript stáhne písma TrueType jako obrysová písma (typ 1). Písma menší nebo větší než udává nastavení budou stažena jako písma bitmap (typ 3).
Odeslat CTRL+D
Určuje, zda bude tiskárna resetována na začátku nebo na konci každého dokumentu PostScript, ve výchozím nastavení není možnost zaškrtnuta.
Klávesová zkratka CTRL + D resetujte tiskárnu do výchozího nastavení, aby se zajistilo, že předchozí úlohy neovlivní aktuální tiskovou úlohu. Tato možnost je užitečná pro úlohy na paralelních i sériových portech.
Předvolby > Rozšířené > Možnosti výstupu > Výstup
Obrázek : PostScript PassThrough
PostScript PassThrough
Auto
Ovladač určuje automaticky v závislosti na možnostech tisku, které uživatel vyžaduje.
Zapnuto
Aplikace generuje data PostScript. Poskytuje lepší výstupní kvalitu PS, ale nemůže zaručit uživatelské možnosti.
Vypnuto
Aplikace nebude generovat data PostScript ani u objektů PS. Kvalitu objektu PS nelze zaručit, ale uživatelské možnosti budou fungovat správně.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...