hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung Printing App Center: Aplikace a widgety

Jak získat přístup k Printing App Center (pouze ITDM)

Všechny další aplikace jsou ke stažení na webové stránce podpory HP. Printing App Center je webová stránka, kde jsou uloženy všechny dostupné aplikace a widgety pro rozhraní Smart UX Center. Uživatelé si musí zaregistrovat účet nebo použít svůj existující účet, aby mohli stahovat aplikace.
Printing App Center je k dispozici na stránkách printingapps.samsung.com. Aplikace je možné stahovat buď do uživatelského počítače, nebo přímo do multifunkční tiskárny.

Připojení k počítači

 1. Otevřete Printing App Center ve webovém prohlížeči na mobilním zařízení (smartphone/tablet) nebo na počítači.

Připojení z rozhraní Smart UX Center

 1. Připojení přes aplikaci Printing App Center v tiskovém zařízení s podporou rozhraní Smart UX Center.
  Logo Printing App Center
 2. Připojení přes webový prohlížeč v tiskovém zařízení s podporou rozhraní Smart UX Center.

Otázky a odpovědi k aplikacím a widgetům

 1. Viz Printing App Center > Zákaznická podpora > Nejčastější dotazy.
 2. Své otázky můžete odesílat přes Printing App Center > Zákaznická podpora > Kontaktujte nás.
Nejčastější dotazy

Stahování a instalace aplikací a widgetů (pouze ITDM)

Stažení a instalace z počítače

 1. Otevřete prohlížeč na počítači.
 2. Připojte se k Printing App Center přes webový prohlížeč.
 3. Stažení aplikace nebo widgetu z Printing App Center:
  1. Přihlaste se.
  2. Vyhledejte a vyberte požadovanou aplikaci v seznamu aplikací.
  3. Klikněte na možnost Stáhnout.
 4. Instalace aplikace nebo widgetu do webového serveru SyncThru (SWS):
  1. Zadejte IP adresu multifunkční tiskárny pro připojení k serveru SWS.
  2. Přihlaste se jako správce a přejděte na Údržba > Správa aplikací > Aplikace.
  3. Klikněte na možnost Přidat a nahrajte soubor .apk do zařízení.
  Aplikace bude přidána do seznamu všech aplikací.

Stažení a instalace z rozhraní Smart UX Center

 1. Přihlaste se (pomocí uživatelského účtu s právy správce).
 2. Vyberte soubor aplikace, kterou chcete stáhnout:
  1. Když aplikaci stahujete přes Printing App Center, nainstaluje se automaticky.
  2. Když aplikaci stahujete přes webový prohlížeč, nainstalujte aplikaci přes oznámení.
  3. Tuto možnost lze vybrat v Nastavení > Nastavení správce > Správa aplikací > Instalovat > Stáhnout.
   Aplikace bude přidána do seznamu všech aplikací.

Vestavěné aplikace a widgety

Různé užitečné vestavěné aplikace a widgety jsou připravené k okamžitému použití. Tyto užitečné aplikace a widgety ocení uživatelé a správci, neboť zvýší jejich produktivitu, a navíc je lze snadno přizpůsobit tak, aby jejich uživatelské prostředí vyhovovalo jejich potřebám a pracovním podmínkám.
Aplikace
Kopírování: Kopírování dokumentu.
Prohlížeč: Webový prohlížeč na bázi platformy Android.
Scan & Send: Naskenování dokumentu a jeho odeslání do různých destinací, včetně faxu.
Webový tisk: Procházení a tisk webových stránek.
Schránka: Správa dokumentů. Ukládání, odesílání a tisk dokumentů.
Nápověda: Obsahuje informace o nabídkách a funkcích dostupných v tiskárně.
Moje stránka: Snadná správa osobních nastavení a informací.
Rychlá kopie: Rychlé nastavení běžných funkcí kopírování bez nutnosti otevírat podnabídky nebo jiné karty.
Adresář: Přístup a uložení často používaných adres v tiskárně.
Kopie ID: Tato funkce je užitečná při kopírování předloh malého formátu, například vizitek.
Stav úlohy: Zobrazení aktuálních úloh, dokončených úloh, zabezpečeného tisku, zabezpečeného faxu a aktivních oznámení.
Printing App Center: Snadný přístup do Printing App Center.
Počítadlo: Uživatel může zkontrolovat, kolik stránek a úloh bylo vytisknuto, zkopírováno, naskenováno a odfaxováno.
Galerie: Prohlížeč obrázků na bázi platformy Android.
Nastavení: Přístup ke všem nabídkám nastavení tiskárny.
Widgety
Widget Kopírování: Kopírování jedním stiskem na výchozí obrazovce.
Widget Skenování: Skenování jedním stiskem na výchozí obrazovce.
Widget Fax: Okamžité použití funkce faxování na výchozí obrazovce.
Widget Informace o zásobníku: Zobrazení informací o zásobníku.
Widget Čítač použití: Zobrazuje počet použití tiskárny.
Widget Můj program: Zpřístupňuje funkce, jejichž použití je komplikované.

Kopie

Tato aplikace slouží pro kopírování dokumentů a konfiguraci nastavení kopírování.

Náhled a úprava na tiskárně

Slouží ke snížení počtu chyb, úspoře času a nákladů.
 1. Náhled
 2. Jednoduché úpravy
 3. Virtuální pevná klávesa
Virtuální pevné klávesy se nacházejí v pravé části obrazovky. Po prvním spuštění aplikace se zobrazí virtuální pevné klávesy. Po stisknutí tlačítek zobrazení/skrytí (<, >) se virtuální pevné klávesy zobrazí, respektive skryjí.

Skenování a odeslání

Slouží k odeslání dokumentů a naskenovaných obrázků na e-mailovou adresu, zařízení s faxem, server FTP, počítač, SMB, modul USB a pevný disk tiskárny.
 1. Náhled
 2. Až 50 cílových umístění
Skenování a současné odeslání na e-mail a úspora času při zpracování dokumentů.
 1. Zpracování několika operací
 2. Scan (Skenování)
 3. Skenování do USB
 4. Uložení do schránky
 5. Odeslání na e-mail

Schránka (univerzální správa dokumentů)

 • Uložit
 • Odeslání
 • Tisk
 • Okamžitá a pohodlná správa dokumentů
 • Řízení přístupu k soukromé schránce
 • Zabezpečená správa dokumentů
 • Vzdálený přístup přes mobilní telefon
  Poznámka:
  Vyžaduje aplikaci od jiného výrobce, např. Astro nebo správce souborů ES.
 • Vzdálený přístup přes počítač
 1. Fax (příjem, odeslání, chyba)
 2. Tisk (uložená úloha, kopírování úlohy)
 3. Scan (Skenování)
 4. Stahování (z webového prohlížeče)
 5. Odeslání
 6. Tisk
 7. Soukromá schránka
 8. Veřejná schránka
 9. Náhled

Adresář

Aplikace Adresář umožňuje uživatelům přístup a ukládání často používaných adres v tiskárně.
 1. Rychlá volba (k dispozici pro e-mail, fax, SMB a adresu FTP)
Uživatelé mohou použít svůj globální adresář (adresář Google). Ten naleznete v aplikaci Skenování a odeslání, Přehled akcí > Nastavení adresáře.
 1. Adresář Google

Webový tisk

Aplikace pro procházení webových stránek a tisk umožňuje uživatelům tisknout mapy nebo poukazy bez použití počítače. Přístup k e-mailovým účtům a tisk příloh.

Aplikace Čítač

Aplikace Čítač nabízí uživatelům zobrazení počtu použití tiskárny a počtu použití uživatelem. Aplikace Čítač umí snadno zobrazit počet použití v určitém období po nastavení dalších možností.
 • Celkové využívání: Počet použití podle typu úloh, například tisk, kopírování, tisk faxu, protokol a celkový počet.
 • Použití velkých stránek: Zobrazuje počet použití pro tisk stránek velkého formátu, např. A3, Ledger atd.
 • Použití odeslání: Zobrazuje počet použití pro odeslání, e-mail, SMB, FTP atd.
 • Použití odeslání faxu (PSTN): Zobrazuje počet použití pro odeslání faxu.
 1. Nastavení intervalu

Moje stránka

Aplikace Moje stránka umožňuje snadnou změnu údajů profilu a nastavení uživatele. Aplikace Moje stránka navíc zobrazuje údaje o používání a kvótách uživatele.
 1. Změna hesla
 2. Nastavení +Me
 3. Údaje o používání a kvótách
Oprávněný uživatel může přizpůsobit a uložit konfigurační údaje, aby stejnou konfiguraci mohl na tiskárně znovu použít.

Stav úlohy

Aplikace Stav úlohy zobrazuje seznam úloh, které jsou spuštěné, ve frontě a dokončené.
 • Hlavní funkce:
  • Změna pořadí úloh.
  • Přidržte a uvolněte úlohy.
  • Odstranění úloh.
  • Zabezpečený tisk: Zobrazí seznam zabezpečených tiskových úloh.
  • Zabezpečený fax: Zobrazí seznam zabezpečených faxových úloh.
  • Aktivní oznámení: Zobrazí informace o chybách.

Kopírování ID a rychlé kopírování

Kopírování ID

Vytiskne jednu stranu předlohy na horní polovinu papíru a druhou stranu na spodní polovinu papíru. Tato aplikace uspokojí specifické požadavky B2B zákazníků.
 1. Úprava polohy kopírování (snadný, přednastavený, ruční)

Rychlé kopírování

Umožňuje rychlé nastavení běžných možností kopírování.

Printing App Center

Aplikace Printing App Center slouží ke stahování a instalaci aplikací a widgetů.

Nápověda

Aplikace Nápověda obsahuje informace o nabídkách a funkcích dostupných v tiskárně. Použijte podokno na levé straně obrazovky k procházení aplikace Nápověda. Uživatelé také mohou vybrat nadpisy pod každou částí a procházet témata nápovědy.

Galerie

Aplikace Galerie slouží k prohlížení fotografií a přehrávání videí uložených na multifunkční tiskárně. Tento nástroj lze použít k prohlížení výukových videí popisujících způsob používání tiskárny nebo k výběru vhodného obrázku jako tapety pozadí na výchozí obrazovce.

Dodatek k Smart UX: Aplikace a widgety z Printing App Center

Seznam aplikací a widgetů

Podrobnější informace o aplikacích a widgetech uvádí Printing App Center. Aplikace ve službě Printing App Center lze čas od času měnit.
Ikona
Název aplikace
Popis
Vývoj
Pokročilý prohlížeč
Zobrazuje náhled formátů JPEG, PNG, XPS, PDF a PCL6 PRN a umožňuje je vytisknout.
Samsung (místní)
Fax Biscom
Odesílání a příjem faxů z multifunkčních tiskáren Samsung SmartUX.
Biscom (ISV)
Biscom Secure File Transfer (SFT)
Bezpečně si vyměňujte zprávy a soubory s kýmkoli. je to tak snadné jako odeslat e-mail.
Biscom (ISV)
Prohlížeč Biscom
Soubor PDF a TIFF File použitý jako samostatná aplikace nebo ve spojitosti s produktem Mobile Fax od společnosti Biscom.
Biscom (ISV)
ConnectElit
Řešení pro automatické indexování a vyhledávání dokumentů, jedinečný na trhu.
ELITE-SA (ISV)
Tvůrce kopírování
Vytvoří a přizpůsobí pracovní postup pomocí různých možností kopírování najednou.
Samsung (místní)
Dynamický pracovní postup
Umožňuje efektivnější práci integrací více aplikací nebo funkcí.
Samsung (místní)
Easy Launcher
Poskytuje zákazníkem zvolený vzhled se základními funkcemi kopírování, skenování a faxu.
Samsung (místní)
Easy2Share
Umožňuje stahování, zobrazování a tisk letáků, obrázků a videí ve formátu PDF.
Samsung (místní)
Odborný leták
Příjem, prohlížení a tisk marketingových letáků.
Leorsini IT (ISV)
Hancom Office 2014
Editor kancelářských dokumentů, MS Office s funkcí zobrazování, úprav a tisku HWP.
Hancom (ISV)
Hancom Office HWP 2014:
Prohlížení a úpravy dokumentů .hwp.
Hancom (ISV)
Hancom Office Shared
Obsahuje písma, šablony, data slovníků a klipartová data.
Hancom (ISV)
ImageDirector Connect
Integruje se serverem ImageDirector Content Server pro účely zachycování dokumentů.
Milner (ISV)
Podpora MFP - RemoteCall
Umožňuje servisním technikům připojení k vašemu zařízení bez přítomnosti na pracovišti. Zredukujte náklady na služby a dobu cestování!
RSUPPORT (ISV)
Nuance Unified Client for SmartUX
Sjednocené aplikace pro tisk Equitrac a schopnost zachycení AutoStore®.
Nuance (ISV)
Projekty odoo
Připojuje se k back-endu DMS a umožňuje procházení a tisk projektové dokumentace.
Mouseclick Technologies SARL (ISV)
Printing App Center
Připojuje se přímo ke službě Samsung Printing App Center.
Samsung (místní)
QUICKSTORE
Skenování a přejmenovávání dokumentů z dotykového panelu multifunkčního zařízení.
ISSENDIS (ISV)
Vzdálený fax
Sdílení jedné faxové linky s více zařízeními, která nejsou vybavena možnostmi faxu nebo zařízení.
Samsung (místní)
RemoteView pro agenta Android
Umožňuje manažerům IT vzdálený přístup k zařízením a jejich správu na jejich počítači nebo mobilním zařízení v reálném čase.
RSUPPORT (ISV)
Samsung Cloud Agent
Služba Samsung Cloud Print/ Scan to Samsung Cloud
Samsung (místní)
Samsung Mobile Print
Tisk nebo odesílání faxových dokumentů, e-mailů, e-mailových příloh a webových stránek.
Samsung (místní)
Scan Builder
Přizpůsobení jednotlivých pracovních postupů pomocí možností skenování různých typů dokumentů.
Samsung (místní)
Scanshare
Obsahuje papírové pracovní postupy, příchozí e-maily a faxy pro systémy správy dokumentů.
Scanshare Applications B.V. (ISV)
Funkce Send Anywhere pro tiskárnu
Snadné a rychlé sdílení dat mezi multifunkční tiskárnou a jinými zařízeními.
Estmob (ISV)
SendStation
Online poštovní řešení pro zasílání dopisů, zásilek vyřizovaných přes noc a balíčků pro společnosti USPS, UPS, FedEx.
Pitney Bowes (ISV)
Smart Color Manager
Nastavení tabulky barev a vytvoření barevného profilu.
Samsung (místní)
Smart Printing Kiosk
Vytvořte placený kiosk s tiskovým inkoustem bez použití drahého zařízení FDI.
Samsung (místní)
Smart Scan
Řešení pro profesionální skenování s automatickou korekcí obrazu.
Samsung (místní)
Smart Security Manager
Snadno nastavte preferovaný profil zabezpečení jedním kliknutím.
Samsung (místní)
Smart Service
Zobrazuje chybové/výstražné stavy. Odkazuje na související řešení problémů.
Samsung (místní)
Smart Update
Automatické stahování nejnovějšího firmwaru do zařízení zbavuje správce IT časově náročné ruční práce.
Samsung (místní)
Služby Smart UX
Doplňková aplikace zajišťující funkce Smart UX SDK pro vývoj aplikací.
Samsung (místní)
SyncThru Web Viewer
Přístup k funkcím správy zařízení bez počítače nebo sítě.
Samsung (místní)
Ubiquitech Pull Print
Tiskový klient, který spolupracuje se serverem Ubiquitech Pull Print.
Ubiquitech (ISV)

SyncThru Web Viewer

Nejjednodušší způsob přístupu k funkcím správce.
 • Samostatná webová služba SyncThru Web Service: Poskytuje přístup ke všem funkcím správy bez počítače nebo síťového připojení.
  .
 • Přístup ke službě SyncThru Web Service na jedno kliknutí: IP adresa a webový prohlížeč nejsou vyžadovány.
 • Předtím
  • Síť je zapotřebí.
  • Potřeba pamatovat si IP adresu.
  • Je vyžadován připojený počítač.
   Předtím
 • Potom
  • Není vyžadována žádná síť.
  • Všechny funkce správce jsou dostupné.
   Potom

Send Anywhere

Snadné a rychlé sdílení dat mezi multifunkční tiskárnou a jinými zařízeními.
 • Nezávislé na platformě: Umožňuje přístup k počítači a mobilním zařízením jako Android, iOS, Windows, Linux a Mac OS.
 • Zvýšené zabezpečení: Používá OTP (jednorázové heslo) a automaticky odstraňuje data během 24 hodin.
 • Nevyžaduje ID/heslo: Členství zdarma bez potřeby přihlašování.
 • Proč si vybrat Send Anywhere: Většina e-mailových systémů omezuje velikost souborů na 10 MB, ale služba Send Anywhere nemá žádná omezení.
Příklad sdílení souborů:
 • V současné podobě
  Pro sdílení můžete použít jednotku USB, sdílenou složku nebo e-mail.
  1. Pro sdílení můžete použít jednotku USB, sdílenou složku nebo e-mail.
 • Nově přidané
  Odeslání souboru přes aplikaci > Generování OTP > Zadání OTP v cíli.
  1. Odeslání souboru přes aplikaci > Generování OTP > Zadání OTP v cíli.

Hancom Office 2014

Univerzální aplikace Hancom Office 2014 zvyšuje použitelnost za nové obzory.

Workflow

Úpravy a tisk dokumentů na tiskárně.
 • Uživatelé mohou otevřít svou šablonu aplikace Word uloženou na tiskárně a snadno změnit požadované informace, například data nebo kontaktní údaje.
 • Uživatelé mohou přímo vytisknout upravený dokument.
 • Hancom Office 2014 je k dispozici v Printing App Center.

Výhoda

 • Uživatelé mohou otevřít, tisknout nebo upravit své dokumenty MS Office přímo na tiskárně.
 • Tato možnost vytváří z multifunkční tiskárny nezávislé centrum dokumentů.
 • Umožňuje uživatelům jednorázově měnit nebo opravovat uložené dokumenty bez použití počítače.

Otevření dokumentu

 1. Spusťte aplikaci Hancom Office 2014 z domovské obrazovky nebo seznamu aplikací.
 2. Vyberte Úložiště a najděte umístění souborů DOC, PPTS nebo XLS.
 3. Vyberte soubor a potom jej otevřete.
  Dokument na obrazovce lze upravit.

Úprava a tisk

 1. Stiskněte tlačítko Upravit pro zahájení úprav.
 2. Po dokončení úprav stiskněte tlačítko Tisk v nabídce Přehled akcí.
  Uživatelé mohou v případě potřeby nastavit různé možnosti tisku.

Modelový scénář 1

Uživatel může provést menší změnu šablony dokumentu pomocí aplikací Hancom Office, aniž by musel použít notebook nebo požádat jinou osobu, aby provedla korekci a potom vytiskla nebo odeslala dokument do multifunkční tiskárny.

Modelový scénář 2

Další praktické využití je pro uživatele, který chce přistupovat k e-mailu přes vestavěný webový prohlížeč, otevírat přiložené soubory, provádět potřebné změny a tisknout stažené přílohy přímo na tiskárně.

Widget volby jazyka

Volič jazyka je widget, který umožňuje rychle a snadno změnit jazyk uživatelských obrazovek.

Přidání widgetu na výchozí obrazovku

 1. Začněte přidáním widgetu na výchozí obrazovku. Na výchozí obrazovce stiskněte tlačítko Aplikace.
 2. Klepněte na ikonu widgetu a podržte ji. Přetáhněte widget na požadované místo na obrazovce a uvolněte jej.
  Widget nyní najdete na seznamu znázorněném na následujícím příkladu.

Přidání oblíbených jazyků

 1. Stiskněte ikonu Nastavení a přidejte až čtyři jazyky jako oblíbené.
 2. Po přidání stiskněte tlačítko Hotovo.

Změna jazyka

 1. Widget zobrazí oblíbený jazyk na výchozí obrazovce.
 2. Vyberte jazyk z widgetu. Jazyk lze snadno a rychle změnit.

Modelový scénář

Widget volby jazyka představuje snadný a rychlý způsob změny jazyka tiskárny, aniž byste museli otevírat nabídku nastavení jazyka v uživatelském prostředí zařízení. Toto je výborná funkce pro mezinárodní firmy a firmy pracující v zemích s několika úředními jazyky.

Workbook Composer

Automaticky rozpozná a exportuje červeně označené oblasti (podporuje několik oblastí) a sloučí je do jednoho dokumentu s vybranými oblastmi. Podporuje funkci stisknutí a přetažení výběru.

Workflow

Oříznutí několika oblastí a vytvoření jednoho výstupního dokumentu pro tisk, uložení nebo sdílení.
 1. Výběr oblasti (červená) > Skenování > Převod dokumentu
 • Červený popisovač lze rovněž použít k označení výběrů určených k oříznutí.
 • Workbook Composer je ke stažení v Printing App Center.

Výhoda

 • Snadné oříznutí různých částí, například z časopisu.
 • Provedením těchto úloh bez použití počítače ušetříte čas i námahu. V případě potřeby lze úpravy dokončit na počítači.
 • Skvělá přidaná hodnota pro odvětví vzdělávání.

Smart Service

Aplikace Smart Service zlepšuje kvalitu a rychlost služeb.

Workflow

Snadné řešení problémů s tiskárnou.
 1. Když dojde k chybě, spusťte aplikaci Smart Service.
 2. Zpřístupní se videa týkající se chyby.
 3. Prohlédněte si video s možným řešením.
 • Aplikace Smart Service vyžaduje nahrání videí do multifunkční tiskárny.
 • Smart Service je k dispozici v Printing App Center.

Výhoda

 • Místní podpora: Zkraťte dobu potřebnou k řešení problémů ze strany servisních techniků.
 • Koncovým uživatelům pomáhá určit, zda je nutné volat do servisu, nebo je možné problém vyřešit postupem navrhovaným ve videích.

Používání služby Smart Service

 1. Když dojde k chybě, spusťte aplikaci Smart Service.
 2. Zobrazí se nabídka videa souvisejícího s chybou.
 3. Prohlédněte si video s možným řešením.

Synchronizace dat

Aplikace Smart Service vyžaduje nahrání videí do multifunkční tiskárny.
 1. Po instalaci spusťte aplikaci Smart Service v multifunkční tiskárně. Aplikace se spustí, ale není k dispozici žádné video.
 2. Pro tuto ukázku vyberte možnost USB z nabídky Synchronizace dat. Uživatelé mohou použít paměťový modul USB nebo webový server Samsung.
 3. Zkopírujte videa a soubory xml s pevnou strukturou složky na paměťový modul USB.
 4. Zapojte paměťový modul USB a znovu spusťte aplikaci Smart Service. Zobrazí se místní okno s výzvou, zda chcete zkopírovat videa do tiskárny nebo si je chcete prohlížet z paměťového modulu USB. Doporučuje se zkopírovat videa do tiskárny.

Modelový scénář

Aplikace Smart Service může výrazně zkrátit dobu potřebnou k odstraňování problémů. Tato aplikace může uživatelům usnadnit opravu a také pomoct s rozhodnutím, zda je nutné volat servisní oddělení.

Mobilní tisk Samsung (pro Smart UX)

Optimalizujte prostředky tiskárny, například používání funkce faxu s aplikací pro mobilní tisk.

Workflow

Odeslání faxu z multifunkční tiskárny pomocí aplikace mobilního tisku.
 1. Bez příslušenství faxu
 2. Odeslání faxu
 3. S instalovaným příslušenstvím faxu
 • Uživatelé mohou využít příslušenství faxu instalované na jiné multifunkční tiskárně, a to vzdáleně pomocí aplikace Mobilní tisk.
 • Aplikace Mobilní tisk je k dispozici v Printing App Center.

Výhoda

 • Poskytuje uživatelům další funkce:
  • Odesílejte faxy z nejbližší multifunkční tiskárny, aniž byste museli instalovat volitelné příslušenství faxu, a to přes partnerské multifunkční tiskárny s instalovaným příslušenstvím faxu.
  • Sdílejte uložené dokumenty jejich vytištěním přímo kolegovi na jiné multifunkční tiskárně (push printing).

Smart Color Manager

Aplikace Smart Color Manager umožňuje upravit nastavení barev a duplikovat barevné hodnoty z jiného zařízení.

Spuštění aplikace Smart Color Manager

Spusťte aplikaci Smart Color Manager na multifunkční tiskárně. Použití této aplikace vyžaduje přihlášení správce.
Nabízí tři hlavní funkce:
 • Předvolba barev.
 • Kalibrace barev.
 • Duplikace barev.

Duplikování barvy a vytvoření vlastního profilu

 1. Vyberte duplikaci barev a stiskněte Start.
 2. Odešlete tabulku duplikace barev přímo do cílové tiskárny.
 3. Podle pokynů položte tabulku duplikace na podložku a vyberte Další.
 4. Profil lze uložit a použít nebo uložit do seznamu vlastních profilů.

Modelový scénář

V tomto případě zákazník vznesl požadavek, že chce zakoupit tiskárnu, která dokáže tisknout tabulky a grafy ve stejné podobě jako dříve. Pomocí aplikace Smart Color Manager zástupce nebo předprodejní tým dokáže vytvořit nový barevný profil, který odpovídá požadavkům zákazníka. To vše v jeho přítomnosti a navíc mu předvede praktické možnosti využití rozhraní Smart UX postaveného na bázi systému Android.

Widget Stav toneru

Zobrazení stavu toneru a zobrazovací jednotky přímo na displeji multifunkční tiskárny pro snadnější správu spotřebního materiálu. Widget ukazuje stav všech spotřebních materiálů nebo je možné zobrazení omezit pouze na toner.

Widget Screen Memo

 • Widget Screen Memo umožňuje zobrazit informace jako IP adresa zařízení nebo podrobnosti o podpoře. Může také informovat uživatele, že byl objednán nový toner a že bude ve stanovený den doručen.
 • Přidáním obrázků k poznámkám je možné zprávy zefektivnit.
 • Poznámky lze také zamknout pomocí kódu PIN, aby nemohly být neoprávněně odstraněny nebo upraveny.

Přidání widgetu na výchozí obrazovku

 1. Začněte přidáním widgetu na výchozí obrazovku – stiskněte tlačítko Aplikace.
 2. Klepněte na ikonu widgetu a podržte ji. Přetáhněte widget na požadované místo na obrazovce a uvolněte jej.
  Widgety nyní najdete na obrazovce.

Vytvoření poznámky

 1. Widget Memo je připraven k použití pouhým kliknutím na widget na obrazovce.
 2. Stisknutím ikony Obrázek přidejte obrázky do paměti z aplikace z galerie, pokud to je třeba.

Uzamknutí poznámky

Pokud chcete přidat kód zámku k zabezpečení vytvořené poznámky, stiskněte ikonu Zámek.

Modelový scénář

Správce může zadat servisní údaje, název tiskárny nebo IP adresu do poznámky na výchozí obrazovce. Tímto způsobem mohou správci tiskáren také informovat uživatele, že tiskárna čeká na servis nebo že byl objednán spotřební materiál.

Widget Stav účtu

Zobrazení stavu každého uživatelského účtu na jedné obrazovce.
 • Když se uživatelé k tiskárně přihlásí, tento widget zobrazí informace o jejich uživatelském účtu.
 • Widget zobrazuje následující informace:
  • Celková kvóta.
  • Zbývající množství pro kopírování, tisk a fax, spotřebu barev a odeslání do xxx.
 • Informace o účtu vycházejí z nastavení Standardní monitorování účtů v zařízení.
  • Propojení s BCPS (SecuThru Lite nebo Usage Tracker) bude podporováno od příští aktualizace.
Widget zobrazuje celkovou kvótu a zbývající množství pro přihlášeného uživatele.

Widget volby jazyka

Language Selector umožňuje snadno změnit jazyk přímo na výchozí obrazovce bez nutnosti používat nabídku nastavení. Můžete snadno přepínat až mezi čtyřmi jazyky.
 • Výběr až čtyř oblíbených jazyků
 • Změna jazyka pomocí widgetu

Easy Launcher

Easy Launcher je přizpůsobitelné uživatelské rozhraní, které bylo vytvořeno podle požadavků zákazníků.

Přizpůsobení výchozí obrazovky pomocí značkových widgetů.

 1. Aktivujte spouštěcí nástroj.
 2. Po stisknutí tlačítka výchozí obrazovky si uživatel může zvolit buďto novou plochu, nebo úvodní plochu TouchWiz.
 3. Spouštěcí nástroj obsahuje jednu hlavní aplikaci a tři widgety (skenování, kopírování, fax).
  Widget Skenování
  Widget Fax

Výhoda

 • Vytvoří zákazníkem zvolený vzhled a nastavení.
 • Přehledné widgety pro usnadnění základního kopírování, skenování nebo faxování.
 • Výborný příklad aplikací, které lze vyvíjet pro rozhraní Smart UX, aby byla zajištěna nová úroveň rozšiřitelnosti.

Spuštění rozhraní Easy Launcher

 1. Otevřete spouštěcí aplikaci na multifunkční tiskárně a proveďte potřebné změny, např. změňte obrázek pozadí.
 2. Když stisknete tlačítko Domů, tiskárna zobrazí výzvu znázorněnou na následujícím obrázku. Uživatelé si mohou zvolit spouštěcí aplikaci nebo vlastní aplikaci TouchWiz Home tiskárny. Uživatelé mohou rovněž nastavit, aby multifunkční tiskárna vždy používala spouštěcí aplikaci.

Používání widgetu Easy Launcher

Následující obrázky a widgety jsou součástí spouštěcí aplikace. Tyto widgety lze používat, aniž by musela být spuštěna spouštěcí aplikace.

Modelový scénář

Tento scénář znázorňuje situaci, kdy je zákazníkům poskytnuto přizpůsobené uživatelské rozhraní s jejich vlastní značkou začleněnou pomocí nového rozhraní Smart UX. Toto je skvělý a snadný způsob, jak přizpůsobit rozhraní Smart UX, když tiskárnu předvádíte zákazníkovi. Uživatel si může přes vestavěný webový prohlížeč stáhnout obrázky a ty potom použít pro úpravu pozadí.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...