hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny Samsung - Smart UX: Zvláštní funkce

Náhled a úpravy

Obrázek v oblasti náhledu indikuje aktuální nastavení, například orientaci a formát výtisku.

Náhled úlohy

Stiskněte ikonu Náhled () pro zobrazení náhledu úlohy.

Úprava úlohy před zahájením

Stiskněte ikonu Upravit () pro změnu nastavení naskenovaného obrázku s využitím funkcí jako otočení a ořezání.

Modelový scénář

Než byla k dispozici funkce Náhled a úpravy, uživatelé museli vytisknout mnoho výtisků, aby dosáhli správného výstupu, čímž vyplýtvali spoustu papíru a toneru. Možnost úpravy nastavení úlohy před tiskem pomocí funkce Náhled šetří uživatelům peníze, které by jinak museli investovat do nákupu většího množství toneru a papíru. Šetří tak čas i energii.
Obrázek : Obrazovka Náhled a úpravy

Konfigurace uživatelského rozhraní

Možnost konfigurace uživatelského rozhraní umožňuje přizpůsobit uživatelské rozhraní podle způsobu používání uživatele.
Obrázek : Obrazovka Konfigurace uživatelského rozhraní

Nastavení konfigurace uživatelského rozhraní

 1. Stiskněte možnost [Konfigurace uživatelského rozhraní] v nabídce Přehled akcí ().
 2. Vyberte možnosti, které se zobrazí v aplikaci. Stisknutím symbolu + nebo na ikonách nabídky přidáte nebo odeberete nabídky.
 3. Uživatelé mohou také stisknout a podržet ikonu nabídky, a přesunout se tak do jiné polohy, nebo stisknout možnost Vymazat vše a odstranit všechny nabídky.

Modelový scénář

Tato funkce umožňuje správcům skrýt některé možnosti, aby uživatelé nemohli měnit jejich nastavení. Pokud například správce nechce, aby uživatelé tiskli barevné kopie, může skrýt režim Barevně v aplikaci Kopírování. Použijte k tomu možnost Konfigurace uživatelského rozhraní a nastaví režim Barevně na Černobíle jako výchozí nastavení.
  Obrázek : Úprava konfigurace uživatelského rozhraní
 1. Přetáhněte a změňte pořadí pro skrytí nebo zobrazení nabídek
 2. Obrazovka Kopírování byla zjednodušena pomocí funkce konfigurace uživatelského rozhraní

Přizpůsobení výchozí obrazovky

Funkce přizpůsobení výchozí obrazovky umožňuje snadno upravit zařízení pomocí vlastních tapet zákazníka, včetně jejich log a barev.

Změna tapety

 1. Stiskněte ikonu () pro otevření hlavní výchozí obrazovky.
 2. Klepněte na výchozí obrazovku a podržte ji, aby se zobrazil seznam dostupných klávesových zkratek, ze kterých můžete vybírat.
  • Nastavit tapetu:
   • Výchozí obrazovka: Nastavte tapetu pro výchozí obrazovku.
   • Přihlašovací obrazovka: Nastavte tapetu pro přihlašovací obrazovku.
   • Výchozí obrazovka a přihlašovací obrazovka: Nastavte tapetu pro výchozí a přihlašovací obrazovku.
  • Aplikace, aplikace XOA, widgety a programy: Umístěte aplikace, aplikace XOA, widgety a ikony programů na výchozí obrazovku.
  • Složka: Vytvořte složku na výchozí obrazovce.
  • Stránka: Přidejte další stránku na výchozí obrazovku.
  Obrázek : Změna tapety

Modelový scénář

Tato funkce poskytuje snadný a efektivní způsob, jak zaujmout zákazníky pomocí změny tapety, která může obsahovat jejich loga. Pomocí aplikace Galerie () si uživatelé mohou nastavit vlastní tapetu podle svých vlastních uživatelských profilů.

Přidat do mého programu

Tato možnost umožňuje nastavit automatizaci pracovních procesů u často používaných funkcí.

Vytvoření programu

 1. Stiskněte možnost [Přidat do mého programu] v nabídce Přehled akcí () nebo vyberte ikonu programu () z aplikací.
 2. Zadejte název programu a vyberte další možnosti.
  • Pokud je vybrána možnost Veřejný, funkci může používat kdokoliv.
  • Pokud je vybrána možnost Automaticky spustit, úloha bude zahájena ihned po stisknutí ikony programu.
  • Pokud je vybrána možnost Přidat na výchozí obrazovku, nový program bude umístěn na výchozí obrazovku.
  Obrázek : Obrazovka Vytvoření programu
 1. Veřejný nebo soukromý
 2. Automaticky spustit
 3. Přidat na výchozí obrazovku

Přidání programu na výchozí obrazovku

 1. Klepněte na ikonu pro přechod na hlavní výchozí obrazovku.
 2. Klepněte na ikonu pro zobrazení aktuálních aplikací.
 3. Přejděte na kartu [Program]. Procházejte seznamem a vyhledejte požadovaný program.
 4. Klepněte na ikonu programu a podržte ji.
 5. Přetáhněte program do požadované polohy na obrazovce a uvolněte ho. Widget Můj program zobrazuje také seznam přidaných programů.
  Obrázek : Widget Můj program
 1. Zástupce Soukromý
 2. Zástupce Veřejný

Modelový scénář

Když uživatelé chtějí použít funkci automatizace pracovních procesů u často používaných funkcí, mohou vytvořit zástupce funkce pomocí možnosti Automaticky spustit.

Vzdálené uživatelské rozhraní

Přístup v reálném čase a ovládání uživatelského rozhraní způsobem, který servisnímu technikovi nebo správci umožňuje zkontrolovat stav a opravit chybu.
  Obrázek : Připojení VNC
 1. Připojení VNC

Stažení prohlížeče VNC Viewer

Klient VNC byl integrován do nového systému Samsung UX. Toto nastavení standardně není povoleno a musí se povolit v servisním režimu zařízení. Klient VNC Viewer se musí samostatně nainstalovat do počítače nebo mobilního zařízení uživatelů, kteří chtějí tuto funkci používat.
Poznámka:
Aplikace VNC Viewer je freeware a je ke stažení na stránce: http://www.realvnc.com/download/viewer/

Povolení funkce vzdáleného uživatelského rozhraní

 1. Vstupte do servisního režimu a najděte nabídku Síťový port.
 2. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Povolit VNC a potom stiskněte OK.
 3. Ukončete servisní režim. Funkce Vzdálené uživatelské rozhraní je nyní povolena.

Používání vzdáleného uživatelského rozhraní

 1. Spusťte aplikaci VNC Viewer na počítači nebo spusťte aplikaci VNC na mobilním zařízení.
 2. Zadejte IP adresu cílového zařízení a port 5901. Vyberte možnost Připojit a zahájí se proces připojování.
  Poznámka:
  Je nutné zadat port, aby bylo možné navázat připojení.
 3. Po úspěšném připojení se zobrazí okno vzdálené aplikace VNC a připojení ke vzdálenému uživatelskému rozhraní je připraveno k použití.
Poznámka:
Uživatel zařízení uvidí stejné zobrazení jako v okně aplikace VNC.

Modelový scénář 1

Tento scénář souvisí s podporou koncovým uživatelům. Pomocí této možnosti lze zplnomocnit oddělení podpory k poskytování podpory uživatelům novým inovativním způsobem. Následně je možné koncovým uživatelům pomáhat a učit je provádět určité funkce nebo uživatelům pomáhat s výběrem správných nastavení. Výsledkem je vyšší spokojenost koncových uživatelů. Viz následující schéma:
  Obrázek : Schéma scénáře 1
 1. Volání na podporu koncovým uživatelům
 2. Nabídka vzdálené podpory prostřednictvím vzdáleného připojení VNC
 3. Navázání připojení VNC (port: 5901)
 4. Klient prohlížeče VNC
 5. Integrovaný klient serveru VNC

Modelový scénář 2

Tento scénář souvisí s používáním funkce vzdáleného uživatelského rozhraní jako výkonného prodejního nástroje. Umožňuje pořádat prodejní prezentace mimo pracoviště atraktivnějším a interaktivnějším způsobem, kdy je možné potenciálním zákazníkům vzdáleně předvádět naše nové rozhraní UX. Je zapotřebí funkční datové připojení k zařízení. Jedním způsobem jeho realizace je použít zabezpečené připojení VPN.
  Obrázek : Schéma scénáře 2
 1. Integrovaný klient serveru VNC
 2. Klient prohlížeče VNC
 3. WAN
 4. Navázání připojení VNC (port: 5901) – tunel VPN

Aplikace Čítač

Aplikace Čítač nabízí uživatelům zobrazení počtu použití zařízení a počtu použití uživatelem.
Obrázek : Zobrazení aplikace Čítač

Spuštění aplikace Čítač

 1. Na výchozí obrazovce nebo v seznamu aplikací vyberte [Čítač] ().
 2. Aplikace Čítač zobrazí, kolikrát uživatel použil zařízení.

Nastavení intervalu

Uživatel může zobrazit čítač použití za měsíc tak, že nastaví datum [Od] a datum [Do].
 1. Stiskněte ikonu Od () a nastavte počáteční datum.
 2. Stiskněte ikonu Do () a nastavte koncové datum.
 3. Aplikace Čítač zobrazí, kolikrát uživatel použil zařízení od počátečního do koncového data.
Uživatel může také použít přednastavený interval klepnutím na pole ().

Modelový scénář

Praktické využití scénáře najdeme u prodejce, který chce zkontrolovat, kolik má zákazník zaplatit za používání v posledním měsíci. Když prodejce navštíví zákazníka, spustí aplikaci Čítač a nastaví časový interval, tedy první den příslušného měsíce jako pole Od a poslední den měsíce jako pole Do. Prodejce může rychle zjistit počet použití zařízení za poslední měsíc.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...