hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny Samsung - Naučte se používat funkce inteligentního diagnostického systému tiskárny (SPDS)

Tento dokument obsahuje informace o používání inteligentního diagnostického systému tiskárny (SPDS).

Přehled

Na úvodní obrazovce aplikace SPDS se zobrazují informace o tiskárně, hlavní nabídka a vytahovací panel.
 • Informace o tiskárně: Poskytuje informace o tiskárně a obsahuje sériové číslo, verzi firmwaru, IP adresu a informace o spotřebním materiálu.
 • Hlavní nabídka: Poskytuje informace o obslužných funkcích a materiálech.
 • Nabídka / vytahovací panel: Zobrazuje funkce aplikace SPDS.
  Poznámka:
  Přes tento panel můžete požádat o uplatnění záruky.
  Obrázek : Úvodní obrazovka SPDS
 1. Informace o tiskárně
 2. Hlavní nabídka
 3. Nabídka / vytahovací panel
Obrázek : Uplatnění záruky

Hlavní nabídka

Chyba

Poskytuje podrobnosti k chybě za účelem opravy.
  Obrázek : Obrazovka s chybou
 1. Chyba zařízení
 2. Průvodce
 • Chyba zařízení: Vyhledává příznaky a řešení chyb a obsahuje popisy pracovních postupů, tabulky a videoklip pro vyřešení problému.
  • Zobrazit aktuální chyby
   Automaticky zkontroluje chyby v tiskárně, když je zařízení připojeno.
   Obrázek : Zobrazit aktuální chyby
  • Hledat chybové kódy
   Hledání konkrétních chybových kódů a zobrazení příznaků a řešení příslušné chyby.
   Obrázek : Hledat chybové kódy
 • Průvodce: Hledání a stahování technických materiálů.
  • Technická příručka
   Když dojde k chybě (bez ohledu na chybový kód), v technické příručce najdete užitečné rady v podobě přehledných vývojových digramů a videoklipů.
  • Příručka pro demontáž
   Obsahuje přehledné videoklipy popisující montáž a demontáž tiskárny a jejích součástí.
   Chcete-li si prohlédnout videoklip, vyberte model tiskárny, vyberte příslušnou součást tiskárny a potom se podívejte na videoklip.
   Obrázek : Příručka pro demontáž
   Obrázek : Videoklip popisující demontáž
  • Servisní příručka
   Stahování servisních příruček ve formátu .pdf nebo .html.
   Obrázek : Servisní příručka
   Obrázek : Verze servisní příručky ve formátu html a pdf
  • Rozložené zobrazení
   Obsahuje podrobnosti o tvaru součástí a kódy součástí.
   Obrázek : Rozložené zobrazení – seznamu součástí
   Obrázek : Rozložené zobrazení
   Obrázek : Obrázek rozloženého zobrazení

Diagnostika

Diagnostika je servisní funkce, která umožňuje identifikovat problém a doporučuje nápravná opatření.
Obrázek : Diagnostické funkce

Diagnostika tiskového modulu

Dojde-li k provozní poruše tiskárny, diagnostika modulu může pomoci identifikovat příčiny problémů s tiskovým modulem, a to pomocí metod kontroly a testování vadných součástí nebo stavů.
Poznámka:
Doporučuje se používat diagnostické funkce podle pokynů produktového odborníka z ústředí společnosti Samsung.
 • Provoz modulů, snímačů, spojek a dalších součástí.
 • Podmínky související s kvalitou obrázků a tiskovým systémem.
Obrázek : Diagnostika: Motor
Chcete-li použít diagnostiku modulu, zkontrolujte a upravte nastavení těchto operací tiskárny:
 • Stav
 • Snímač
 • Součást
  Obrázek : Operace tiskárny: Diagnostický režim
 1. Stav
 2. Snímač
 3. Součást

Diagnostika tisku obrázků

Pokud tiskárna tiskne nestandardní obrázky, funkce diagnostiky tisku obrázků vám pomůže najít příčiny těchto problémů.
Obrázek : Diagnostika kvality obrázků: Pruhy
 1. Výběr problematického případu
 2. Vytištění zkušebního obrázku
 3. Kontrola vytištěného obrázku
 4. Výběr servisní příručky

Diagnostika sítě

Pokud dojde k selhání síťového připojení, diagnostika sítě identifikuje stav sítě.
Obrázek : Diagnostika sítě
 1. Spuštění testu
 2. Kontrola stavu sítě
 3. Výběr podrobných případů
 4. Výběr servisní příručky

Diagnostika faxu

Funkce diagnostiky faxu vám pomůže odhalit příčiny problémů s faxem. Pro kontrolu funkce odesílání a příjmu faxů dále použijte program Smart Fax Diagnostic System (SFDS) a spusťte test.
Obrázek : Diagnostika faxu: Připojení
 1. Spuštění testu
 2. Kontrola stavu faxu
 3. Výběr průvodce řešením problémů

Smart Fax Diagnostic System

Program Smart Fax Diagnostic System (SFDS) lze použít pro spuštění testu odesílání a příjmu faxů. Tento program je dostupný ve vybraných zemích/regionech.
Chcete-li zobrazit pokyny pro používání této funkce, klikněte na a zobrazí se uživatelská příručka programu SFDS.
Poznámka:
Program SFDS je v současnosti dostupný pro Koreu a USA.
Obrázek : Smart Fax Diagnostics System
 1. Spuštění testu
 2. Diagnostika faxu (odesílání)
 3. Stránka uživatelské příručky SFDS
 4. Jak používat video průvodce SFDS

Test

SPDS poskytuje optimalizované testovací vzorce, které analyzují stav tiskárny a kvalitu obrázků.
Obrázek : Zkušební funkce
 • Vzorec výtisku
  Vytiskne optimalizované vzorce sloužící ke kontrole stavu tiskárny a vad obrázků.
  Obrázek : Vzorec výtisku
  1. * Nabídka „Počet stránek k tisku“ je dostupná pouze pro tisk na čisté listy papíru.
  2. Seznam vzorců (pro K7600LX)
  3. Zkontroluje stav tiskárny a hodnocení obrázků
 • Test stínování
  Test stínování zanalyzuje stav skenovací jednotky nebo funkčnost skeneru a kvalitu skenování u naskenovaného vadného obrázku. Test stínování se musí provést při výměně základní desky nebo skenovací jednotky.
  Poznámka:
  Pokud je výsledek testu stínování nevyhovující, zkontrolujte čočku skeneru. Možná bude nutné vyměnit skenovací jednotku.
  Obrázek : Test stínování
  1. Správný obrázek
  2. Vadný obrázek
  3. Výsledek testu stínování

Informace

Podrobné informace a údaje o konfiguraci tiskárny program SPDS poskytuje prostřednictvím tištěných protokolů.
Obrázek : Informační obrazovka
 • Konfigurace: Zobrazení informací o následujících tématech
  • Informace o předvolbách
  • Datum instalace první sady
  • Informace o firmwaru
   Obrázek : Informace o konfiguraci
   1. Informace o předvolbách
   2. Datum instalace
   3. Informace o firmwaru
 • Informace: Zobrazení informací o následujících tématech:
  • Informace o spotřebním materiálu
  • Síť
  • Protokol faxu (tisk)
  • Protokol chyb (tisk)
  • Technický režim
  • Stažení firmwaru
  • Kontrola použití originálního toneru
  Obrázek : Informační nabídky
Aktualizujte firmware tiskárny na svém chytrém zařízení
 1. Stáhněte firmware do počítače.
  1. Přejděte na stránku podpory společnosti HP.
  2. Zadejte nebo vyhledejte model své tiskárny.
  3. Nezapomeňte vybrat správný firmware pro vaši tiskárnu a potom soubor firmwaru stáhněte do počítače.
   Obrázek : Stažení firmwaru do počítače
 2. Zkopírujte soubor firmwaru do chytrého zařízení.
  Poznámka:
  Abyste mohli použít funkci „Stáhnout firmware“, soubor firmwaru musí být v určité složce: SPDS / FW.
 3. Vyberte možnost „Stáhnout firmware“ a potom vyberte příkaz k aktualizaci firmwaru.
    Upozornění:
  V průběhu aktualizace nevypínejte chytré zařízení ani tiskárnu.
  Obrázek : Stažení firmwaru do chytrého zařízení

Servis

Přihlaste se do služby Servis pomocí ID a hesla správce tiskárny. Proveďte zálohu těchto dat:
 • Nastavení tiskárny
 • Nastavení sítě
 • Adresář a
 • Uživatelský profil
Služba Servis poskytuje tyto funkce:
 • Klonování
  Když je zapotřebí vyměnit základní desku, funkce klonování umožňuje zkopírovat předchozí možnosti na novou základní desku.
  Po přihlášení do služby Servis vyberte možnost exportování konfiguračních dat a potom je importujte do nové základní desky.
  Obrázek : Klonování: Export a import konfiguračních dat
  Obrázek : Výměna základní desky
 • Odeslání protokolu ladění
  Stažení protokolu ladění systému pro odeslání zprávy do ústředí společnosti.
   Obrázek : Odeslání obrazovky protokolu ladění
  1. Datum hledání protokolu
  2. Uložit
  3. Server SPDS
  1. Vyberte datum protokolu v nabídce Datum hledání protokolu a potom klikněte na Hledat.
   Poznámka:
   Protokol by měl obsahovat data o čase, kdy se problém objevil.
  2. Klikněte na Uložit pro uložení souboru protokolu ladění do chytrého zařízení, zkopírujte protokol do počítače a potom odešlete lístek do BTSP.
  3. Klikněte na Server SPDS pro uložení souboru protokolu ladění na server SPDS a potom odešlete lístek do BTSP s popisem „Protokol ladění byl uložen“.
   Poznámka:
   Tuto funkci smí používat pouze správce z ústředí společnosti nebo pobočky. Uložená data lze stáhnout z webové stránky SPDS.
 • Nastavení zařízení
  Nabídka Nastavení zařízení obsahuje tyto funkce:
  • Nastavení IP adresy
   Slouží k nastavení IP adresy tiskárny.
   Obrázek : Servis: Nastavení IP adresy
  • Inicializace čítače
   V nabídce Servis vyberte Inicializace čítače, Jednotka a potom Inicializace.
   Poznámka:
   Po výměně náhradních dílů musíte inicializovat čítač.
   Obrázek : Servis: Inicializace čítače
  • Zápatí
   Možnost Zápatí je zpravidla využitelná pouze pro členy ústředí společnosti.
   Poznámka:
   Na konci tisku se vytiskne stav systému v reálném čase.
   Obrázek : Servis: Zápatí
  • Nastavení sériového čísla
   Poznámka:
   Bez ohledu na výměnu základní desky je tato nabídka přístupná pouze pro členy ústředí společnosti nebo pobočky. Chcete-li použít tuto funkci, obraťte se na svého servisního zástupce.
   1. Po výměně základní desky, která nemá MSOK, musíte ručně zadat sériové číslo předchozí základní desky do nové základní desky.
   2. Po výměně základní desky připojte SPDS. Na první stránce se zobrazí dialogové okno Nastavení sériového čísla.
   Obrázek : Nastavení sériového čísla

Oznámení

Nabídka Oznámení slouží k uplatnění záruky.
Po dokončení servisní činnosti můžete snadno zadat nezbytné údaje pro uplatnění záruky. Uložené informace se přenesou do GSPN, abyste mohli záruku snadno uplatnit po vyplnění zbývajících údajů na počítači.
Obrázek : Uplatnění záruky: GSPN

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...