hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP ENVY 4500 - Chyba „Uvíznutí papíru"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP ENVY 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508 a 4509 e-All-in-One.
Tiskárna při tisku přestane podávat papír a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva „Uvíznutí papíru“. Znamená to, že papír mohl uvíznout uvnitř tiskárny.
Poznámka:
Uvíznutí papíru mohou být skutečná nebo falešná. Tiskárna může hlásit uvíznutí papíru, i když k němu nedošlo. Následující kroky platí pro skutečná i falešná uvíznutí papíru.

Video přehled

Následující video ukazuje, jak odstranit uvíznutý papír.
Poznámka:
V tomto videu je ukázána tiskárna HP ENVY 4500, ale postup je stejný také pro vaši tiskárnu.

Krok 1: Vyhledejte uvíznutý papír

K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.

Krok 2: Zkontrolujte, zda se tiskárna nachází na rovném povrchu

 1. Opatrně otočte tiskárnu na pravou stranu.
  Obrázek: Vytáhnutí vstupního zásobníku
 2. Zkontrolujte povrch přímo pod místem a okolo místa, kde se tiskárna nachází, pro následující problémy:
  • Kousky papíru zachycené ve vstupním zásobníku
  • Malé, pevné objekty, například kabely, pera, tužky a knihy
  • Měkké nebo nerovné povrchy, například podložky nebo kobercový materiál
 3. Odstraňte všechny překážky, které mohou zůstávat.
 4. Vraťte tiskárnu do běžné pozice.
 5. Napájecí kabel znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
 6. Stisknutím možnosti OK vymažte všechny zprávy na ovládacím panelu tiskárny.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 3: Vyčistěte válce pro podávání papíru za oblastí přístupu k inkoustovým kazetám

Na podávacích válcích papíru se může hromadit prach, vlákna papíru a jiné nečistoty, což může způsobit uvíznutí papíru a problémy s jeho podáváním. Vyčistěte válce uvnitř tiskárny a poté zkuste znovu tisknout.
 1. Není-li tiskárna ještě vypnutá, vypněte ji stisknutím tlačítka napájení.
 2. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 3. Otevřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
  Obrázek: Otevření dvířek pro přístup k tiskové kazetě
 4. Vyhledejte kryt dráhy papíru v oblasti za přístupovou oblastí kazety.
  Obrázek: Vyhledání krytu dráhy papíru
 5. Chcete-li odstranit kryt dráhy papíru, přitáhněte odjišťovací páčky k sobě a poté jednotku zvedněte.
   Obrázek: Sejmutí krytu dráhy papíru
  1. Přitáhnutí odjišťovacích páček k sobě
  2. Zvednutí
 6. Lehce navlhčete vatovou tyčinku vodou a vymačkejte z ní přebytečnou tekutinu.
 7. Přitiskněte vatovou tyčinku k válcům v tiskárně a poté jimi otáčejte prsty směrem nahoru. K odstranění prachu nebo usazené špíny použijte mírný tlak.
  Obrázek: Čištění válců v tiskárně
 8. Nechejte válce vyschnout po dobu 10 až 15 minut.
 9. Zkontrolujte válce na spodní straně krytu dráhy papíru. Ujistěte se, že válce nechybí, lehce se otáčejí a když na ně zatlačíte, pruží. Pokud jsou válce poškozené, vyměňte kryt dráhy papíru za nový.
  Obrázek: Kontrola válců na krytu dráhy papíru
 10. Vyměňte kryt dráhy papíru, aby odpružené karty směřovaly k přední části tiskárny. Jemně zatlačte na kryt na levé a pravé straně. Kryt zapadne na místo.
  Poznámka:
  Zkontrolujte, zda jsou obě hrany krytu dráhy papíru na svých místech.
  Obrázek : Opětovné vložení krytu dráhy papíru
  Obrázek: Vložte zpět kryt dráhy papíru.
 11. Zavřete dvířka pro přístup k tiskové kazetě.
  Obrázek: Zavření dvířek pro přístup k tiskové kazetě
 12. Napájecí kabel znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
 13. Stisknutím možnosti OK vymažte všechny zprávy na ovládacím panelu tiskárny.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.

Krok 4: Oprava tiskárny

Opravte nebo vyměňte svůj produkt HP, pokud problém přetrvává i po provedení všech předchozích kroků.
Přejděte k volbě Kontaktovat zákaznickou podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud se nacházíte v Asii v Tichomoří, budete přesměrováni na místní servisní středisko ve své oblasti.
Pro potvrzení stavu záruky přejděte k volbě Kontrola záruky produktu HP. U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...