hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - použití ovládacího panelu

Ukládání jednotlivých adres

 1. Klepněte na Adresář > klepněte na na domovské obrazovce nebo na položku Aplikace.
 2. Klepněte na pole Název a pak zadejte jméno příjemce. Chcete-li adresu zpřístupnit všem, klepněte na položku (soukromé) a změňte ji na (veřejné).
  Poznámka:
  • Správce (uděluje oprávnění uživatelům.)
   • Správci mohou přidávat, mazat a upravovat veřejné adresy, ale nemohou přidávat nebo upravovat soukromé adresy.
   • Správci mohou pouze číst a mazat soukromé adresy přidané uživateli.
  • Uživatel (s přiřazeným oprávněním od správce.)
   • Uživatelé mohou přidávat a upravovat soukromé a veřejné adresy v závislosti na oprávněních přiřazených správcem.
   • Pokud uživatel přidá soukromou adresu, pak má k dané adrese přístup pouze uživatel a správce.
  • Obecný uživatel (nemá přiřazené oprávnění od správce.)
   • Obecní uživatelé mohou přidávat, mazat a upravovat veřejné adresy, ale nemohou přidávat nebo upravovat soukromé adresy.
 3. Prvnímu nepoužitému číslu bude automaticky přiřazena Číslo rychlé volby.
  Poznámka:
  K rychlému výběru adresy použijte možnost Číslo rychlé volby na číselné klávesnici.
 4. Klepněte na vstupní pole E-mail a zadejte příslušné informace o příjemci.
 5. Klepněte na vstupní pole Fax a pomocí numerické klávesnice na ovládacím panelu zadejte faxové číslo. Uživatelé mohou zadávat pouze čísla, v případě potřeby nejprve kód oblasti.
  Poznámka:
  Vložení přerušení: V některých telefonních systémech musí uživatelé vytočit přístupový kód (např. 9) a před vytočením čísla čekat na druhý oznamovací tón. V takových případech mohou uživatelé vložit do telefonního čísla přerušení.
 6. Klepněte na vstupní pole Internetový fax a zadejte příslušné informace o příjemci.
 7. Klepněte na vstupní pole SMB a/nebo FTP a zadejte příslušné informace o příjemci.
  • Vyberte metodu přihlášení v Metodě přihlášení:
   • Automatické přihlášení: Automaticky se přihlásí pomocí ID a hesla, které zadají uživatelé.
   • Anonymní: Přihlásí se jako anonymní uživatel, pokud to server umožní.
   • Výzva k přihlášení: Požádá uživatele k zadání ID a hesla při každém připojení.
   • Jedno přihlášení: Přihlásí se pomocí ID a hesel, která uživatelé používají k přihlášení k tiskárně. Tuto možnost použijte, pokud používáte stejné ID a heslo na serveru i tiskárně.
  • Pokud není uživatelem zadaný server SMB registrován v žádné doméně, nechte pole prázdné nebo zadejte název počítače serveru SMB.
  • Přihlašovací jméno uživatele: Tuto možnost vyberte k vytvoření podsložky ve vybrané složce souborů. Podsložka je pojmenovaná podle uživatelského jména zadaného v kroku 5. Pokud složka souborů již obsahuje podsložku se stejným názvem, tiskárna podsložku nevytvoří.
  • Cyklus vytvoření složky: Nastaví cyklus vytváření podsložek. Tiskárna vytváří podsložky podle této možnosti. Pokud již složka souborů obsahuje podsložku se stejným názvem, tiskárna podsložku nevytvoří.
   • Každý den: Podsložka se vytvoří každý den pomocí formátu názvu RRRR-MM-DD, například 2016-01-01.
   • Každý měsíc: Podsložka se vytvoří každý měsíc pomocí formátu názvu RRRR-MM, například 2016-01.
   • Každý rok: Podsložka se vytvoří každý rok pomocí formátu názvu RRRR, například 2016.
  • Vytvořit skupinu pro více souborů: Pokud uživatelé zvolí tuto možnost a naskenují více souborů, tiskárna vytvoří podsložku ve vybrané složce souborů a uloží všechny odeslané soubory. Pokud jsou zároveň povoleny všechny možnosti vytváření složky, uloží se odeslané soubory jako níže.
   • V případě odeslání jednoho naskenovaného souboru: \\folder\user name\2016-01-01\DOC.jpg
   • V případě více odeslaných naskenovaných souborů: \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg, \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg, \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
 8. Stisknutím tlačítka Hotovo informace uložte.

Úprava jednotlivých adres

Při úpravě kontaktu můžete klepnutím na pole změnit nebo odstranit informace, případně přidat další pole k informacím o kontaktu.
 1. Klepněte na možnost Adresář > Kontakty na domovské obrazovce nebo možnost Aplikace.
 2. Klepněte na jméno osoby, kterou chcete upravit. Stiskněte tlačítko .
  Poznámka:
  Chtějí-li uživatelé odstranit jednotlivé adresy, je třeba zaškrtnout políčko dané adresy a klepnout na položku Vedlejší nabídka (přetečení akce) > Odstranit kontakty.
 3. Klepněte na vstupní pole, kde chcete změnit vstupní údaje. Zobrazí se rozevírací klávesnice a umožní uživateli psát do pole.
 4. Stisknutím tlačítka Hotovo informace uložte.

Uložení skupin adresy

 1. Klepněte na možnost Adresář > Skupiny > na domovské obrazovce nebo možnost Aplikace.
 2. Klepněte na vstupní pole Název a zadejte název skupiny.
 3. Klepněte na možnost +Přidat kontakt a zkontrolujte pole pro adresy, které uživatelé chtějí zahrnout do skupiny. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka:
  Chcete-li vyhledat kontakt, klepněte na pole pro vyhledávání na obrazovce +Přidat kontakt. Zadejte několik prvních písmen jména kontaktu nebo klepněte na ikonu a zobrazte všechny kontakty. V zobrazeném seznamu zaškrtněte pole pro kontakty, které chtějí uživatelé přidat a klepněte na tlačítko Hotovo.
 4. Stisknutím tlačítka Hotovo informace uložte.

Úprava skupin adres

 1. Klepněte na možnost Adresář > Skupiny na domovské obrazovce nebo možnost Aplikace.
 2. Klepněte na název skupiny a upravte ho a pak klepněte na .
  Poznámka:
  Chcete-li odstranit adresu skupiny, zaškrtněte pole pro skupinu, kterou chcete odstranit a pak klepněte na .
 3. Klepněte na pole zadávání názvu skupiny a změňte název skupiny.
 4. Klepněte na možnost +Přidat kontakt a zkontrolujte pole pro adresy, které chcete zahrnout do skupiny. Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.
  Poznámka:
  Chcete-li vyhledat kontakt, klepněte na pole pro vyhledávání na obrazovce +Přidat kontakt. Zadejte několik prvních písmen jména kontaktu nebo klepněte na ikonu a zobrazte všechny kontakty. V zobrazeném seznamu zaškrtněte pole pro kontakty, které chtějí uživatelé přidat a klepněte na tlačítko Hotovo.
 5. Chcete-li odebrat samostatnou adresu ze skupiny, zaškrtněte pole pro danou adresu a klepněte na .
 6. Stisknutím tlačítka Hotovo informace uložte.

Hledání položek adresáře

Uživatelé mohou hledat adresy, které jsou momentálně uloženy v adresáři.
 1. Klepněte na Adresář > Kontakty nebo Skupiny na domovské obrazovce nebo Aplikace.
 2. Klepněte na pole zadávání a zadejte jméno nebo část jména, které hledáte.
 3. Tiskárna se pak zobrazí ve výsledcích hledání.

Odstraňování položek adresáře

Uživatelé mohou odstraňovat adresy, které jsou momentálně uloženy v adresáři.
Poznámka:
Chcete-li tuto funkci použít, může být nutné přihlášení jako správce, viz Přihlášení.
 1. Klepněte na Adresář > Kontakty nebo Skupiny na domovské obrazovce nebo Aplikace.
 2. Zaškrtněte políčka adres a odstraňte a klepněte na podnabídku (přetečené akce) > Odstranit kontakty.
 3. Klepněte na tlačítko OK v okně potvrzení a vybrané adresy se z adresáře odstranění.

Zobrazení adresáře

Uživatelé mohou procházet jednotlivé adresy a skupiny.
 1. Stiskněte možnost Adresář na domovské obrazovce nebo možnost Aplikace.
 2. Klepněte na adresu a zobrazte si o adrese více informací.
  Poznámka:
  Uživatelé mohou klepnout na při zobrazení adresy a upravit její informace přímo nebo při zobrazení skupiny adres pro zobrazení seznamu daných členů skupiny.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...