hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Laserové tiskárny Samsung - ukládejte dokumenty pomocí obrazovky Box

Tento dokument obsahuje přehled obrazovky Box a používání funkce Box k ukládání nebo skladování dokumentů v tiskárně nebo na pevném disku (HDD).
Poznámka:
Jestliže jsou ve funkci Uložený dokument uložená důležitá data, doporučujeme data pravidelně zálohovat. Společnost HP odmítá veškerou odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat způsobenou nesprávným používáním nebo chybou tiskárny.

Přehled obrazovky Box

Vytištěné, naskenované, stažené a z počítače odeslané dokumenty a obrázky je možné ukládat v Boxu. Box se nachází na pevném disku (HDD) vaší tiskárny. To znamená, že dokumenty se ukládají na pevný disk. Uložený dokument můžete používat následujícími způsoby:
 • Vytvořte heslo pro konkrétní uložený dokument, aby k němu neměli přístup neoprávnění uživatelé.
 • Vytiskněte uložené dokumenty pomocí různých funkcí tisku a odešlete je do několika umístění, jako je e-mail, server nebo fax.
 • Nastavte uložený dokument a používejte funkci Uložený dokument s webovou službou SyncThru™.
Klepněte na ikonu Nápověda na výchozí obrazovce ovládacího panelu nebo stručné nabídky a pak vyberte libovolnou možnost.

Klávesové příkazy

Následující nabídky se zobrazí, když vyberete soubor:
 • (Tisk): Přímo tiskne soubory.
 • (Odeslat): Odešle soubory do těchto umístění Fax, E-mail, Server, Box nebo USB.
 • (Odstranit): Odstraní složky a soubory.

Úložiště

Popis ikon pro ukládání souborů na pevný disk.
Tlačítko
Název
Popis
Předat
Správa předávání dat.
Tisk
Správa uložených tiskových dat.
Odeslat
Správa uložených odesílaných dat.
Stáhnout
Správa uložených dat stahování.
USB
Použije paměť USB.

Průběh úlohy

Když tiskárna zpracovává úlohu, zobrazí se následující nabídky:
 • Podrobnost: Vyberte toto tlačítko a zobrazte stav, typ a čas úlohy.
 • Oblast náhledu: Umožňuje zobrazit náhled uloženého dokumentu. Snímek oblasti náhledu označuje aktuální nastavení odesílání (například orientaci a velikost souboru).

Používání obrazovky Box k ukládání souborů

Chcete-li použít funkci Box, klepněte na položku Box na výchozí obrazovce ovládacího panelu nebo Aplikace.
K ukládání naskenovaných dokumentů použijte jeden z následujících způsobů:
 • Veřejný: Přístup k těmto souborům mají všichni uživatelé.
 • Soukromý: Chcete-li zabránit přístupu neoprávněné osoby, nastavte heslo.
Úložiště umožňuje ukládat naskenovaná data na pevný disk (pevný disk tiskárny) ve vaší tiskárně. Uložená data lze odeslat do různých cílových míst, například Fax, E-mail, Server, Box nebo USB.

Použití vícenásobné kontroly

Stiskněte a podržte složku nebo soubor a pak změňte režim vícenásobné kontroly.
Poznámka:
Tato funkce není dostupná v úložišti Tisk a Odeslat.

Vytvořit soukromou složku

Poznámka:
Tato funkce není dostupná v úložišti Ke stažení a USB.
Soukromou složku vytvořte podle následujících pokynů:
 1. Vyberte typ úložiště (Tisk nebo odeslat), ve kterém chcete složku vytvořit.
 2. Vyberte možnost a pak vyberte možnost Vytvořit složku.
 3. Zadejte název složky, vyberte možnost Nastavit jako soukromé a pak klepněte na tlačítko OK.
 4. Do polí ID, Heslo a Potvrdit heslo zadejte požadované informace a pak klepněte na tlačítko OK.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...