hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...

Vítá vás zákaznická podpora společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

Tiskárny HP DeskJet, OfficeJet Pro 5200 - Chyba „Uvíznutí vozíku"

Tento dokument je určen pro tiskárny HP DeskJet Ink Advantage 5275 a 5278, OfficeJet 5220 a 5255 All-in-One.
Vozík, který drží inkoustové kazety, uvízne v tiskárně a na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí chybová zpráva Uvíznutí vozíku. Je možné, že předtím došlo k uvíznutí papíru.
K provedení těchto kroků budete potřebovat svítilnu.
Obrázek : Svítilna
Svítilna
Krok 1: Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny
K uvíznutí papíru může v tiskárně dojít na několika místech. Pokud nemůžete najít uvíznutý papír v jedné oblasti, přejděte k další oblasti, dokud uvíznutí nenaleznete.
Jestliže jste zkontrolovali a odstranili uvíznutý papír ze všech oblastí tiskárny a chyba přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.
Krok 2: Ujištění, že se držák volně pohybuje
Chcete-li se ujistit, že v tiskárně nejsou žádné cizí předměty nebo papír, přesuňte držák po celé šířce tiskárny.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Jemně uchopte držadla na obou stranách tiskárny a poté zvedejte přístupová dvířka inkoustové kazety, dokud nezaklapnou na svém místě.
  Vozík se přesune mírně doleva.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety.
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
    Varování:
  Než sáhnete dovnitř tiskárny, je nutné odpojit napájecí kabel. Tím předejdete riziku zranění či úrazu elektrickým proudem.
 5. Pomocí baterky zkontrolujte, zda vozík neblokuje papír nebo předměty. Pokud ano, tyto předměty odstraňte.
    Upozornění:
  Pokud se papír při vytahování z válečků potrhá, zkontrolujte, zda mezi válečky a kolečky uvnitř tiskárny nezůstaly zbytky papíru. Zůstanou-li v tiskárně útržky papíru, může dojít k dalšímu uvíznutí.
 6. Sáhněte dovnitř tiskárny skrze dvířka pro přístup k inkoustové kazetě a poté ručně přesuňte vozík.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na pravé straně tiskárny, přesuňte jej na levou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý na levé straně tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
  • Pokud je vozík kazet zaseknutý ve středu tiskárny, přesuňte jej na pravou stranu tiskárny.
 7. Odstraňte uvolněný papír či překážky.
 8. Ověřte, zda se vozík kazet může volně pohybovat po celé šířce tiskárny. Pevně zatlačte vozík na levou stranu tiskárny a poté na pravou stranu.
 9. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 10. Spusťte výstupní zásobník a poté zvedněte nástavec výstupního zásobníku.
  Obrázek : Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce výstupního zásobníku
  Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce výstupního zásobníku
 11. Napájecí kabel znovu zapojte do zadní části tiskárny a poté tiskárnu zapněte.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 3: Vyjměte a znovu vložte inkoustové kazety
Nesprávně vložené nebo instalované kazety mohou způsobit, že tiskárna ohlásí chybu uvíznutí vozíku kazety. Abyste se přesvědčili, že jsou inkoustové kazety správně nainstalovány, vyjměte a znovu nainstalujte inkoustové kazety a poté zkuste tisknout znovu.
 1. Zapněte tiskárnu.
 2. Jemně uchopte držadla na obou stranách tiskárny a poté zvedejte přístupová dvířka inkoustové kazety, dokud nezaklapnou na svém místě.
  Vozík se přesune mírně doleva.
  Obrázek : Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety
  Otevření přístupových dvířek inkoustové kazety.
 3. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a ztichne.
 4. Zvedněte víko na slotu pro inkoustovou kazetu a poté ji zatažením nahoru vyjměte ze slotu.
   Obrázek : Demontáž inkoustové kazety
   Demontáž inkoustové kazety.
  1. Zvedněte víko
  2. Opatrně zatlačte víko zpět
  3. Vytáhněte inkoustovou kazetu
 5. Směrem tryskami k tiskárně vložte inkoustovou kazetu do svého slotu, dokud nezaklapne na svém místě.
    Poznámka:
  Nainstalujte barevnou inkoustovou kazetu vlevo a černou vpravo.
  Obrázek : Vložení inkoustové kazety
  Vložení inkoustové kazety.
 6. Zavřete víko na slotu inkoustové kazety, a zajistěte ji tak na místě.
 7. Tento postup opakujte při instalaci tiskové kazety.
 8. Zavřete dvířka pro přístup k inkoustové kazetě.
 9. Spusťte výstupní zásobník a poté zvedněte nástavec výstupního zásobníku.
  Obrázek : Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce výstupního zásobníku
  Spuštění výstupního zásobníku a vytažení nástavce výstupního zásobníku
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 4: Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi
Zapojte tiskárnu přímo do zásuvky ve zdi a přesvědčte se, jestli zdroj napájení funguje správně.
 1. Odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 2. Odpojte napájecí kabel od prodlužovacího kabelu nebo přepěťové ochrany.
 3. Připojte napájecí kabel přímo do zásuvky.
 4. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 5. Zapněte tiskárnu.
Vyzkoušejte tisk. Pokud chyba přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 5: Resetování tiskárny
Resetováním tiskárny můžete vymazat chyby uvíznutí vozíku.
 1. Zapněte tiskárnu, pokud ještě není zapnutá.
 2. Než budete pokračovat, počkejte, až se tiskárna zastaví a ztichne.
 3. Nechte tiskárnu zapnutou a odpojte napájecí kabel od zadní části tiskárny.
 4. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 5. Počkejte alespoň 60 sekund.
 6. Zapojte napájecí kabel zpět do zásuvky.
    Poznámka:
  Společnost HP doporučuje připojit napájecí kabel tiskárny přímo do zásuvky.
 7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
 8. Zapněte tiskárnu, pokud se nezapne automaticky.
  Tiskárna může procházet fází zahřívání. Kontrolky tiskárny mohou blikat a vozík se může posunovat.
 9. Před pokračováním počkejte, až proběhne fáze zahřívání a tiskárna zůstane v klidu a ztichne.
Vyzkoušejte tisk. Pokud problém přetrvává, pokračujte dalším krokem.
Krok 6: Oprava tiskárny
Jestliže kroky uvedené v tomto dokumentu problém nevyřeší, zašlete tiskárnu do servisního střediska.
Pokud jste provedli všechny předchozí kroky, aniž by byl problém vyřešen, nechte svůj produkt HP opravit nebo vyměnit.
Chcete-li zjistit, zda je produkt stále v záruce, přejděte na webové stránky pro kontrolu záruky http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontaktujte podporu HP a naplánujte opravu či výměnu. Pokud jste v Asii a Tichomoří, kontaktujte podporu HP a najděte místní servisní středisko ve své oblasti.
U produktů mimo záruku se mohou účtovat poplatky za opravu.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-online-communities-portlet

Akce
Načítání...

Zeptejte se komunity!


Fórum podpory

Fórum podpory

Připojte se ke konverzaci! Hledejte řešení, ptejte se a sdílejte rady s jinými majiteli produktů HP. Navštívit


hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...