hp-support-head-portlet

Akce
Načítání...
Znalostní báze zákaznické podpory společnosti HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Akce
Načítání...

hp-share-print-widget-portlet

Akce
Načítání...

hp-concentra-wrapper-portlet

Akce
Načítání...

HP Sprocket 2 v 1 - Nastavení produktu HP Sprocket

Tento dokument je určen pro zařízení HP Sprocket 2 v 1 a aplikaci HP sprocket pro mobilní zařízení Android a zařízení Apple iOS.
Při prvním nastavení zařízení HP Sprocket 2 v 1 vložte fotografický papír HP Sprocket, spárujte své zařízení Sprocket s mobilním zařízením, nakalibrujte tiskárnu a nainstalujte kartu microSD (volitelné).

Krok 1: Založte fotografický papír HP Sprocket

Do vstupního zásobníku vložte fotografický papír HP Sprocket 5,0 x 7,6 cm (2 x 3").
 1. Vyjměte zařízení Sprocket z krabice a sejměte ochrannou fólii z krytu papíru.
 2. Sejměte kryt papíru vysunutím z výstupního slotu a položte jej stranou.
   Sejmutí krytu papíru
  1. Vysuňte kryt papíru
  2. Sejměte kryt papíru
 3. Vložte až 10 listů fotografického papíru HP Sprocket s modrým listem Karta kvality disku (dříve Smartsheet). Zkontrolujte, zda je modrá karta na spodní straně balíku s čárovým kódem směřujícím dolů a fotografický papír HP Sprocket s logem HP směřujícím dolů.
  Poznámka:
  Ponechte si modrou kartu, dokud nebudete hotovi se všemi 10 listy. Poté ji můžete vyhodit.
  Zakládání fotografického papíru HP Sprocket
 4. Zavřete kryt papíru tak, že jej zarovnáte s vodítky na vnější straně tiskárny a zasunete směrem k výstupnímu slotu, až bude pevně usazen.

Krok 2: Spárujte zařízení Sprocket s mobilním zařízením

Nainstalujte aplikaci HP sprocket do mobilního zařízení a pak své mobilní zařízení prostřednictvím připojení Bluetooth spárujte se zařízením Sprocket. Pro připojení zařízení Sprocket a tisk fotografií z mobilního zařízení je vyžadována aplikace.
Poznámka:
Prostřednictvím fotoaparátu můžete pořizovat a tisknout fotografie bez instalace aplikace HP sprocket. Chcete-li pouze nastavit režim fotoaparátu, přejděte k dalšímu kroku.
 1. Přejděte na domovskou stránku HP Sprocket (v angličtině) a potom podle pokynů na obrazovce aplikaci stáhněte a nainstalujte.
 2. Po instalaci aplikace zapněte zařízení Sprocket posunutím a podržením tlačítka napájení, dokud se kontrolka stavu nerozsvítí bíle.
  Zapnutí zařízení Sprocket
 3. V mobilním zařízení otevřete nabídku nastavení Bluetooth a ujistěte se, že Bluetooth je povoleno.
 4. Otevřete aplikaci HP Sprocket.
 5. Pokud se zobrazí uvítací obrazovka, klepněte na možnost nastavení a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Pokud se zobrazí výzva Zjistit pomocí AR, klepněte na tlačítko Povolit odhalení nebo Ne, děkuji. Další informace naleznete v kapitole Používání odhalení k opětovnému prožívání vzpomínek.
 6. Klepněte na ikonu Nabídka, na možnost Sprocket a poté na možnost Spravovat tiskárny.
  Zobrazí se seznam dostupných tiskáren Sprocket.
  • Pokud se vaše tiskárna zobrazí, je připojena.
  • Pokud se vaše tiskárna nezobrazí, klepněte na tlačítko Přidat novou tiskárnu a poté klepněte na svou tiskárnu.

Krok 3: Kalibrujte tiskárnu

Odešlete tiskovou úlohu, aby došlo ke kalibraci tiskárny pomocí barevné karty. Pomocí aplikace HP sprocket vytiskněte fotografii nebo použijte fotoaparát k pořízení okamžité fotografie.

Krok 4: Nainstalujte kartu microSD (volitelné)

Nainstalujte kartu microSD (prodává se samostatně), abyste si mohli uložit okamžité fotografie pořízené fotoaparátem.
 1. Vypněte zařízení Sprocket a vedle nástavce pro montáž stativu vyhledejte slot microSD.
 2. Vložte kartu microSD do slotu tak, aby elektrické kontakty směřovaly směrem k fotoaparátu.
  Zapnutí zařízení Sprocket
 3. Kartu zatlačte jemně nehtem dovnitř, až uslyšíte tiché cvaknutí a karta bude v zákrytu se zařízením Sprocket.
 4. Zapněte zařízení Sprocket.
  Svítí-li kontrolka úložiště microSD červeně, došlo u karty microSD k chybě. Vypněte zařízení Sprocket, znovu vložte kartu microSD a znovu zapněte zařízení Sprocket.
Zařízení Sprocket je připraveno k ukládání okamžitých fotografií.

hp-feedback-input-portlet

Akce
Načítání...

hp-feedback-banner-portlet

Akce
Načítání...

hp-country-locator-portlet

Akce
Načítání...
Země/oblast: Flag Česká republika

hp-detect-load-my-device-portlet

Akce
Načítání...